Chiban Dragon Convention 17th, Standings after round 6
 
                     Op-Match PL-Game Op-Game Matches
Rank Name             Points   Win%   Win%   Win% P/W/D/B

1 hata, hirotaka 18 63.8889 80.0000 61.3126 6/6/0/0 2 Kurobane, Kyuya 15 69.7222 76.9231 63.8675 6/5/0/0 3 Shibanara, Ryota 15 55.8333 71.4286 55.1551 6/5/0/0 4 Ishige, Tatsuya 12 63.8889 60.0000 58.8523 6/4/0/0 5 Arita, Ryuichi 12 57.2222 57.1429 55.8862 6/4/0/0 6 Haneda, Daisuke 12 55.5556 66.6667 51.5608 6/4/0/0 7 kondo, masafumi 12 52.2222 57.1429 51.7424 6/4/0/0 8 Matsumaru, Takashi 12 50.8333 62.5000 52.4170 6/4/0/0 9 yamashita, hiroki 12 45.5556 61.5385 48.3229 6/4/0/0 10 Ohta, Akira 9 72.2222 50.0000 62.2421 6/3/0/0 11 Kinoshita, Masashi 9 68.7500 70.0000 65.0253 4/3/0/0 12 Shimizu, Tomokazu 9 66.2500 58.3333 59.4444 4/2/0/1 13 Suga, Motohiko 9 58.3333 53.3333 56.2001 6/3/0/0 14 Iida, Tadanori 9 56.4815 57.1429 53.7845 6/3/0/0 15 Murakami, Kouhei 9 54.6667 58.3333 49.8182 5/3/0/0 16 Kuniyoshi, Makio 9 50.0000 66.6667 47.0707 5/3/0/0 17 Uchibori, Atsushi 9 47.9167 60.0000 48.8889 4/3/0/0 18 Abe, Kiwamu 9 44.2593 42.8571 45.0694 6/3/0/0 19 Yashiro, Hitoshi 7 47.8704 46.6667 43.9646 6/2/1/0 20 Yamanaka, Kazuaki 7 47.0370 41.6667 48.9815 6/2/1/0 21 Fujihira, Taro 7 45.3333 45.4545 47.3077 5/2/1/0 22 Nara, Kazuki 6 68.7500 44.4444 65.8333 4/2/0/0 23 Yanagawa, Tomoyuki 6 60.3333 41.6667 52.5195 5/2/0/0 24 Ishigaki, Ryouji 6 58.3333 55.5556 57.0833 4/2/0/0 25 Shimizu, Hajime 6 58.3333 55.5556 52.2222 4/2/0/0 26 Ishiwatari, Takumi 6 56.6667 45.4545 55.3535 5/2/0/0 27 KOichi, Saito 6 49.4444 35.7143 49.5400 6/2/0/0 28 Matsubara, Shingo 6 49.3333 45.4545 49.2308 5/2/0/0 29 Hirayama, Daisuke 6 48.6111 43.7500 45.7326 6/2/0/0 30 Nagase, Yasushi 6 44.4444 50.0000 47.4206 3/2/0/0 31 Iizuka, Hideki 6 33.3333 57.1429 35.4167 2/1/0/1 32 yoshida, ken 3 75.0000 60.0000 60.0000 2/1/0/0 33 Iizuka, Shun 3 66.6667 60.0000 56.6667 2/1/0/0 34 Taniya, Atsushi 3 52.0833 25.0000 51.3889 4/1/0/0 35 sakano, tetsuo 3 49.3333 30.7692 49.2191 5/1/0/0 36 Kusunoki, Hisayoshi 3 47.9167 33.3333 44.1667 4/1/0/0 37 Nagao, Takeshi 3 45.8333 33.3333 49.7222 4/1/0/0 38 sugimoto, shigeki 3 43.8889 25.0000 41.3059 6/1/0/0 39 Inoue, Hiroki 1 53.3333 18.1818 52.6061 5/0/1/0 40 Honda, Masahiro 0 50.0000 20.0000 45.0000 2/0/0/0 41 Aihara, Keiichi 0 44.6667 0.0000 48.2393 5/0/0/0