Chiban Dragon Convention 18th, Standings after round 6
 
                     Op-Match PL-Game Op-Game Matches
Rank Name             Points   Win%   Win%   Win% P/W/D/B

1 Haneda, Daisuke 16 67.9630 73.3333 63.4094 6/5/1/0 2 Hirayama, Daisuke 15 63.7037 78.5714 56.4120 6/5/0/0 3 Okubo, Juniti 15 61.1111 76.9231 56.8452 6/5/0/0 4 Saito, Jun 15 57.2222 66.6667 55.2778 6/5/0/0 5 takasaki, yuichi 14 69.2593 71.4286 63.7714 6/4/2/0 6 Imamizo, Hideaki 12 64.3519 61.5385 58.9744 6/4/0/0 7 Toyama, Taku 12 60.3704 57.1429 59.0232 6/4/0/0 8 Yamamoto, Yohei 12 60.0000 72.7273 53.8528 5/4/0/0 9 Igarashi, Yousuke 12 60.0000 60.0000 54.5743 6/4/0/0 10 Yamamoto, Dai 12 54.8148 53.3333 55.0361 6/4/0/0 11 Fukuda, Takeshi 12 54.2222 69.2308 58.4216 5/4/0/0 12 Fujihira, Taro 12 53.8889 62.5000 56.7424 6/4/0/0 13 Iisaku, Hiroshi 12 51.9444 64.2857 49.3162 6/4/0/0 14 takano, yuki 12 44.4444 66.6667 44.0438 6/4/0/0 15 Kawasaki, Hidehito 11 47.2222 58.3333 47.8535 6/3/2/0 16 Bando, Naoki 10 77.3333 61.5385 67.2794 5/3/1/0 17 Isi, Hazuki 10 55.5556 58.3333 53.7927 6/3/1/0 18 Kimura, Tatsuya 10 50.6667 58.3333 50.1399 5/3/1/0 19 Takada, Ryo 10 44.6296 58.3333 49.2424 6/3/1/0 20 Yoshioka, Yuki 9 66.6667 66.6667 60.1852 3/3/0/0 21 Fujishiro, Takashi 9 62.5000 60.0000 62.2222 4/3/0/0 22 Hanada, Takuya 9 59.4444 43.7500 58.5714 6/3/0/0 23 Karino, Fumiaki 9 56.6667 50.0000 53.9316 6/3/0/0 24 Suga, Motohiko 9 56.0000 58.3333 55.3380 5/3/0/0 25 minowa, kohei 9 56.0000 57.1429 53.5198 5/3/0/0 26 Hoshino, Hajime 9 54.0000 50.0000 52.7778 5/3/0/0 27 Miyata, Taku 9 50.0000 50.0000 50.1832 5/2/0/1 28 Okada, Yuki 9 48.0000 63.6364 46.5035 5/3/0/0 29 Serizawa, Yuuki 9 47.7778 53.8462 49.8196 6/3/0/0 30 Tsurumoto, Naoya 9 45.3333 63.6364 44.7436 5/3/0/0 31 Takahashi, Masayoshi 9 44.4444 53.8462 44.0695 6/3/0/0 32 kondo, masafumi 9 39.3333 54.5455 42.5641 5/3/0/0 33 KOichi, Saito 7 42.5926 50.0000 43.3120 6/2/1/0 34 sugimoto, shigeki 7 42.5926 45.4545 45.9524 6/2/1/0 35 Miyamoto, Masaaki 7 40.9259 42.8571 44.3218 6/2/1/0 36 Uchibori, Atsushi 6 66.6667 50.0000 68.2540 3/2/0/0 37 Kurobane, Kyuya 6 66.6667 46.1538 58.8745 5/2/0/0 38 Fujiwara, Ryuichi 6 60.4167 50.0000 58.7698 4/2/0/0 39 Fujiwara, Makoto 6 58.1481 40.0000 55.4264 6/2/0/0 40 Inoue, Hiroki 6 56.2963 42.8571 56.2723 6/2/0/0 41 Nagao, Takeshi 6 53.6667 50.0000 50.1935 5/2/0/0 42 Sakuma, Yu 6 53.6667 41.6667 51.3939 5/2/0/0 43 Sakuma, Noriyuki 6 53.3333 50.0000 50.3030 5/2/0/0 44 Ogawa, Yasushi 6 53.3333 45.4545 49.3315 5/2/0/0 45 saito, yasunori 6 49.3333 46.1538 48.0128 5/2/0/0 46 Nakazato, Noriko 6 49.0741 33.3333 50.2428 6/2/0/0 47 Inou, Ken 6 48.1481 33.3333 48.5043 6/2/0/0 48 Ishigaki, Ryouji 6 47.9167 55.5556 45.5303 4/2/0/0 49 Hanawa, Masaru 6 44.4444 46.6667 43.1548 5/1/0/1 50 Shimada, Yuichi 4 48.1481 57.1429 43.9153 3/1/1/0 51 Oda, Shinsuke 4 43.7037 23.0769 49.8737 6/1/1/0 52 Kanda, Satoshi 3 66.6667 50.0000 66.6667 2/1/0/0 53 Shimada, Tomoaki 3 66.6667 42.8571 56.2500 2/0/0/1 54 tominaga, yoichi 3 66.6667 37.5000 67.1958 3/1/0/0 55 sakano, tetsuo 3 58.3333 40.0000 56.8750 4/1/0/0 56 Arakane, Daisuke 3 56.2500 25.0000 52.5000 4/1/0/0 57 Kanno, Masashi 3 55.5556 42.8571 51.8519 3/1/0/0 58 Yoshino, Yohei 3 50.6667 27.2727 50.8225 5/1/0/0 59 Kanazawa, Takaomi 3 47.9167 25.0000 52.0833 4/1/0/0 60 Katsuhisa, Hojyo 3 45.8333 30.0000 47.5000 4/1/0/0 61 Sakata, Takashi 3 45.3333 33.3333 45.1282 5/1/0/0 62 Emoto, Masaya 3 44.4444 14.2857 49.7354 3/0/0/0 63 Tano, Fumiaki 1 51.8519 16.6667 59.3254 3/0/1/0 64 Terajima, Kenichi 1 41.3333 18.1818 41.6667 5/0/1/0 65 Tano, Athushi 0 55.5556 0.0000 58.7302 3/0/0/0 66 Mitsugi, Tomohiko 0 45.8333 20.0000 43.5859 4/0/0/0 67 Fujita, Gensho 0 44.4444 14.2857 44.4444 3/0/0/0