Chiban Dragon Convention 19th, Standings after round 6
 
                     Op-Match PL-Game Op-Game Matches
Rank Name             Points   Win%   Win%   Win% P/W/D/B

1 Yamamoto, Yohei 16 63.4259 84.6154 56.6138 6/5/1/0 2 Yamamoto, Dai 16 60.4630 78.5714 60.8748 6/5/1/0 3 Suzuki, Yuuji 16 60.3704 73.3333 58.1502 6/5/1/0 4 Toyama, Taku 15 57.5926 78.5714 56.1300 6/5/0/0 5 Mochizuki, Shinichirou 15 47.2222 84.6154 43.3333 6/5/0/0 6 Kurobane, Kyuya 13 54.6296 72.7273 54.2125 6/4/1/0 7 Nagao, Takeshi 12 67.9630 64.2857 65.7326 6/4/0/0 8 Kinoshita, Masashi 12 60.9259 61.5385 59.3185 6/4/0/0 9 yamashita, hiroki 12 58.3333 53.3333 58.2667 6/4/0/0 10 Inoue, Hiroki 12 56.4815 64.2857 52.8571 6/4/0/0 11 fujii, daisuke 12 54.6667 75.0000 48.2634 5/4/0/0 12 Kou, Syouyu 12 50.0000 61.5385 50.3358 6/4/0/0 13 Mayuzumi, Shinichi 12 48.3333 64.2857 45.9707 6/4/0/0 14 Miyasaka, Takeshi 12 47.3333 64.2857 51.9697 5/4/0/0 15 takasaki, yuichi 10 58.1481 58.3333 58.2431 6/3/1/0 16 Hirayama, Daisuke 10 50.0000 58.3333 51.9228 6/3/1/0 17 Seiiti, Sobu 10 43.5185 53.8462 44.2400 6/3/1/0 18 Hayashi, Takehiro 9 68.7500 60.0000 68.6905 4/3/0/0 19 Watanabe, Masanari 9 66.3333 61.5385 63.0606 5/3/0/0 20 Bando, Naoki 9 66.0000 58.3333 60.0008 5/3/0/0 21 Sakuma, Toshihiro 9 61.1111 50.0000 60.1343 6/3/0/0 22 Inoue, Takahito 9 57.0000 50.0000 59.8283 5/3/0/0 23 Igarashi, Kazuhiro 9 55.5556 77.7778 50.3704 3/2/0/1 24 Ogawa, Takashi 9 52.7778 57.1429 48.3398 6/3/0/0 25 sugimoto, shigeki 9 52.3148 50.0000 53.5175 6/3/0/0 26 Sugaya, Hironobu 9 50.0000 50.0000 49.2979 6/3/0/0 27 Usukura, Takumi 9 47.2222 50.0000 44.6032 6/3/0/0 28 Tsurumoto, Naoya 9 45.3333 63.6364 43.1515 5/3/0/0 29 Kawasaki, Hidehito 9 44.4444 46.1538 43.4127 6/3/0/0 30 Karino, Fumiaki 9 42.6667 63.6364 42.2727 5/3/0/0 31 Saitou, Ken 7 54.6667 58.3333 52.0996 5/2/1/0 32 Fujiwara, Takashi 7 54.6667 54.5455 53.4632 5/2/1/0 33 Shou, Teiei 7 51.6667 42.8571 50.7673 6/2/1/0 34 Syun, Tan 7 47.0370 42.8571 46.3384 6/2/1/0 35 Kanno, Masashi 6 66.6667 66.6667 58.7302 3/2/0/0 36 Sadahiro, Masashi 6 64.5833 50.0000 61.1111 4/2/0/0 37 Koguchi, Yasuaki 6 64.5833 44.4444 66.0417 4/2/0/0 38 Kurihara, Shingou 6 58.3333 40.0000 59.4444 4/2/0/0 39 Kokubo, Kazuhiro 6 57.7778 30.7692 57.5383 6/2/0/0 40 Aihara, Keiichi 6 56.6667 36.3636 55.7273 5/2/0/0 41 Kaneko, Yuki 6 56.2500 50.0000 51.1111 4/2/0/0 42 yoshida, ken 6 55.5556 71.4286 48.6111 3/2/0/0 43 Fujisawa, Takuya 6 54.1667 54.5455 49.0909 4/2/0/0 44 minowa, kohei 6 52.5926 33.3333 52.4864 6/2/0/0 45 Asakura, Takumi 6 52.0833 50.0000 52.0238 4/2/0/0 46 Ooshima, Meguru 6 50.5556 33.3333 50.8838 6/2/0/0 47 Sento, Takeshi 6 45.8333 44.4444 46.8750 4/2/0/0 48 Serizawa, Yuuki 6 41.3333 46.1538 41.5152 5/2/0/0 49 Tokita, Masato 6 39.8148 35.7143 39.1090 6/2/0/0 50 Sakuma, Noriyuki 4 47.9630 23.0769 49.8918 6/1/1/0 51 Ni, Ketsu 4 46.1111 35.7143 41.9048 5/0/1/1 52 Nishimura, Kenichiro 4 42.6667 36.3636 45.4545 5/1/1/0 53 Iida, Takashi 3 100.0000 60.0000 66.6667 1/0/0/1 54 Tamaru, Daisuke 3 75.0000 30.0000 72.7778 4/1/0/0 55 Tamura, Yohei 3 66.6667 40.0000 60.0000 2/1/0/0 56 Honda, Masahiro 3 66.6667 33.3333 68.2540 3/1/0/0 57 Kashiwa, Shoichi 3 55.9259 23.0769 51.5873 6/1/0/0 58 semura, junichi 3 52.0833 25.0000 48.6111 4/1/0/0 59 Matsui, Hiroyuki 3 42.6667 27.2727 45.0000 5/1/0/0 60 Sakata, Takashi 3 38.1481 26.6667 40.2320 6/1/0/0 61 yokosuka, tomohiro 3 33.3333 37.5000 33.3333 3/1/0/0 62 Motozawa, Go 1 50.0000 25.0000 54.1667 2/0/1/0 63 Ohba, Tetsu 1 41.6667 40.0000 36.6667 2/0/1/0 64 Nagao, Takuya 0 75.0000 20.0000 70.0000 2/0/0/0 65 Satoru, Niyama 0 75.0000 0.0000 70.0000 2/0/0/0 66 Kimura, Tatsuya 0 59.2593 25.0000 55.3571 3/0/0/0 67 Ozawa, Yuhei 0 55.5556 14.2857 52.1825 3/0/0/0 68 kaetsu, takaaki 0 50.0000 20.0000 50.0000 2/0/0/0 69 Takada, Ryutaro 0 37.5000 20.0000 40.7576 4/0/0/0