Chiban Dragon Convention 20th, Standings after round 7
 
                     Op-Match PL-Game Op-Game Matches
Rank Name             Points   Win%   Win%   Win% P/W/D/B

1 Saito, Kanao 21 67.7551 73.6842 64.5057 7/7/0/0 2 Uchibori, Atsushi 18 68.0272 68.4211 63.6383 7/6/0/0 3 Igarashi, Yousuke 18 65.1701 81.2500 57.6956 7/6/0/0 4 Takeuchi, Hiromasa 18 62.3129 70.5882 58.0140 7/6/0/0 5 Yoshino, Yohei 18 60.5442 75.0000 56.6688 7/6/0/0 6 Kido, Takashi 18 56.1224 81.2500 53.3442 7/6/0/0 7 Kinoshita, Masashi 16 56.5760 68.7500 54.0772 7/5/1/0 8 Kurihara, Shingou 15 68.5374 66.6667 65.2499 7/5/0/0 9 Okubo, Juniti 15 65.3741 73.3333 57.7311 7/5/0/0 10 Hirayama, Daisuke 15 63.2653 75.0000 55.5765 7/5/0/0 11 Hayashi, Yuji 15 63.1293 62.5000 58.8155 7/5/0/0 12 Kato, Satoshi 15 58.7755 61.1111 55.9636 7/5/0/0 13 Nakamura, Ryuta 15 57.1429 66.6667 57.0845 7/5/0/0 14 Kido, Kazuomi 15 54.9660 75.0000 51.1512 7/5/0/0 15 Fujihira, Taro 15 51.7687 62.5000 51.6974 7/5/0/0 16 Nomura, Hironobo 15 49.0930 64.7059 48.0474 7/5/0/0 17 Kono, Junpei 15 45.9184 66.6667 46.0504 7/5/0/0 18 Mayuzumi, Shinichi 13 55.1020 56.2500 54.0793 7/4/1/0 19 Yamada, Akira 13 51.5646 60.0000 52.2024 7/4/1/0 20 Yamamoto, Kazumasa 13 48.2993 61.1111 48.3040 7/4/1/0 21 Ogawa, Yasushi 13 47.3243 58.8235 49.5498 7/4/1/0 22 Tsurumoto, Naoya 12 75.0000 69.2308 70.3147 5/4/0/0 23 Taira, Kouji 12 64.9660 50.0000 62.6190 7/4/0/0 24 Kanda, Satoshi 12 62.0370 66.6667 58.2477 6/4/0/0 25 Inoue, Wataru 12 60.6481 71.4286 55.4335 6/4/0/0 26 yokosuka, tomohiro 12 58.8435 57.8947 54.2322 7/4/0/0 27 sugimoto, shigeki 12 58.5034 53.8462 56.8219 7/4/0/0 28 Serizawa, Yuuki 12 57.6871 62.5000 53.5351 7/4/0/0 29 Kimata, Isao 12 57.4150 52.9412 54.8039 7/4/0/0 30 Tamura, Yohei 12 55.5556 53.3333 53.6783 6/4/0/0 31 Kurobane, Kyuya 12 54.4218 57.1429 52.8575 7/4/0/0 32 Tsuno, Takahiro 12 52.7891 50.0000 50.2233 7/4/0/0 33 Ikeshita, Yuuki 12 51.7007 50.0000 51.9133 7/4/0/0 34 tanaka, rizumu 12 51.6667 57.1429 51.5307 6/4/0/0 35 yamamuro, yuichi 12 50.6481 60.0000 50.5844 6/4/0/0 36 Serizawa, Shingo 12 50.3175 60.0000 51.2795 6/3/0/1 37 fujii, daisuke 12 50.0000 64.2857 51.8065 5/4/0/0 38 Matsubara, Shingo 12 48.2993 57.1429 47.8976 7/4/0/0 39 Ishigaki, Ryouji 12 48.1633 55.5556 48.4921 7/4/0/0 40 Seki, Nobusato 12 46.0771 56.2500 47.2126 7/4/0/0 41 Ebihara, Satoru 12 41.7687 52.9412 41.9910 7/4/0/0 42 Kanno, Masashi 10 60.6667 63.6364 58.0186 5/3/1/0 43 Takeuchi, Shuichi 10 60.0000 66.6667 57.2161 5/3/1/0 44 Shinoda, Yasuhiro 10 52.0862 50.0000 50.9786 7/3/1/0 45 Terasaka, Naoki 10 46.2585 46.6667 47.4036 7/3/1/0 46 Ishikawa, Manabu 9 70.6667 54.5455 62.5967 5/3/0/0 47 Muroi, Masamitsu 9 64.8980 41.1765 62.2726 7/3/0/0 48 Yamamoto, Yohei 9 64.0000 54.5455 64.6667 5/3/0/0 49 Miyashiro, Tomoyuki 9 60.1361 44.4444 58.4075 7/3/0/0 50 Tezuka, Hisashi 9 58.3333 75.0000 53.3333 4/3/0/0 51 Watanabe, Masanari 9 58.3333 66.6667 59.3254 4/3/0/0 52 Yagi, Akira 9 58.3333 60.0000 60.8333 4/3/0/0 53 kondo, masafumi 9 58.0000 61.5385 55.3333 5/3/0/0 54 Ozawa, Yuhei 9 57.3129 43.7500 52.3935 7/3/0/0 55 Saito, Hiroki 9 57.0068 47.3684 55.2436 7/3/0/0 56 Motozawa, Go 9 56.0000 53.8462 57.4825 5/3/0/0 57 Kanno, Yusuke 9 54.6667 58.3333 51.7882 5/3/0/0 58 Shouta, Simojima 9 53.9683 50.0000 52.6345 6/2/0/1 59 Fujiwara, Takashi 9 53.8889 46.1538 56.4382 6/3/0/0 60 Nagao, Takeshi 9 52.7778 46.6667 51.3591 6/3/0/0 61 Sakuma, Noriyuki 9 52.3129 47.0588 49.5410 7/3/0/0 62 Thuji, Kazuhiko 9 52.2109 41.1765 52.7828 7/3/0/0 63 Morikawa, Makoto 9 48.1859 44.4444 49.1246 7/3/0/0 64 Tamura, Keisuke 9 47.8912 50.0000 47.1915 7/3/0/0 65 Ogata, Ryusuke 9 46.2585 43.7500 44.7256 7/3/0/0 66 Katayama, Naoya 9 46.1111 42.8571 48.6718 6/3/0/0 67 Yagi, Yoshitsugu 9 41.7687 46.6667 44.5584 7/3/0/0 68 Abe, Hiroki 9 38.8095 43.7500 39.6359 6/2/0/1 69 Kishida, Hirokazu 7 55.5556 46.1538 56.3146 6/2/1/0 70 Kitada, Masato 7 48.8889 42.8571 49.7863 6/2/1/0 71 Maruyama, Hidemasa 7 46.4853 37.5000 49.5858 7/2/1/0 72 Saitou, Kosuke 7 41.8821 35.7143 42.8139 7/2/1/0 73 Yamamoto, Dai 7 36.2963 53.3333 41.8450 6/2/1/0 74 Okada, Yuki 7 33.3333 41.6667 38.3886 6/2/1/0 75 Yamadaya, Kouhei 6 66.6667 66.6667 63.4921 3/2/0/0 76 Nagao, Takuya 6 64.5833 44.4444 60.2778 4/2/0/0 77 kaetsu, takaaki 6 62.5000 50.0000 59.3056 4/2/0/0 78 Bando, Naoki 6 60.4167 54.5455 53.3333 4/2/0/0 79 Sento, Takeshi 6 60.4167 50.0000 56.6667 4/2/0/0 80 Saito, Tomoya 6 58.6667 41.6667 55.5238 5/2/0/0 81 Inoue, Hiroki 6 57.6667 50.0000 54.3834 5/2/0/0 82 Imamizo, Hideaki 6 57.3333 40.0000 54.3939 5/2/0/0 83 Kanazawa, Takaomi 6 56.3333 36.3636 53.5758 5/2/0/0 84 hata, hirotaka 6 55.5556 71.4286 52.1825 3/2/0/0 85 Mitamura, Kazuya 6 55.5556 55.5556 52.7778 3/2/0/0 86 Tokita, Masato 6 53.4014 31.2500 53.5104 7/2/0/0 87 Sasaki, Hideaki 6 52.6667 46.1538 49.4017 5/2/0/0 88 Kanno, Yoshio 6 49.8148 47.0588 49.3858 6/2/0/0 89 Hosogane, Takaya 6 49.3333 40.0000 50.0000 5/2/0/0 90 Kawamura, Eiki 6 45.5782 41.1765 45.6089 7/2/0/0 91 Kidani, Yusuke 6 44.2177 33.3333 45.3770 7/2/0/0 92 Hoshino, Yasuo 6 42.6667 50.0000 43.8974 5/1/3/0 93 Yamaguchi, Takahisa 6 42.6667 45.4545 50.1515 5/2/0/0 94 Nakazato, Noriko 6 42.4490 37.5000 43.7464 7/2/0/0 95 Ishii, Takaaki 6 41.2698 37.5000 44.3367 7/1/3/0 96 Sakadume, Naoya 6 40.0000 50.0000 39.5152 5/2/0/0 97 Hara, Yousuke 6 39.9093 33.3333 41.4724 7/2/0/0 98 Sato, Yuzo 6 39.7959 35.2941 43.3581 7/2/0/0 99 Kawasaki, Hidehito 5 47.8458 37.5000 47.5340 7/1/2/0 100 Murakami, Hironori 5 46.6667 36.3636 51.8182 5/1/2/0 101 Mori, Hiroyuki 4 54.6667 36.3636 51.0606 5/1/1/0 102 Minagawa, Keisuke 4 50.0000 44.4444 47.5694 4/1/1/0 103 Tomomizu, Takuya 4 47.9167 37.5000 52.7778 4/1/1/0 104 semura, junichi 4 41.6667 37.5000 45.2083 4/1/1/0 105 Iisaku, Hiroshi 3 75.0000 50.0000 75.0000 2/1/0/0 106 Sekiguchi, Takatoshi 3 75.0000 40.0000 80.0000 2/1/0/0 107 harada, hiroaki 3 66.6667 42.8571 61.9048 3/1/0/0 108 Takada, Yusuke 3 66.6667 42.8571 58.7302 3/1/0/0 109 hasegawa, yoshimine 3 55.5556 50.0000 51.8519 3/1/0/0 110 Yanagi, Hiroshi 3 55.5556 33.3333 52.3810 3/1/0/0 111 yamashita, hiroki 3 53.3333 25.0000 54.1558 5/1/0/0 112 sakano, tetsuo 3 52.0833 36.3636 50.5808 4/1/0/0 113 Saito, Mitsuya 3 49.3333 20.0000 49.6970 5/1/0/0 114 Sakata, Takashi 3 47.9167 36.3636 45.8333 4/1/0/0 115 Miyamoto, Hidehiko 3 46.6667 27.2727 48.2051 5/1/0/0 116 Kosugi, Tomonori 3 45.6667 27.2727 44.5455 5/1/0/0 117 KOichi, Saito 3 42.0181 29.4118 44.2009 7/1/0/0 118 tominaga, yoichi 3 41.6667 50.0000 46.6667 2/1/0/0 119 Kashiwa, Shoichi 3 40.6667 25.0000 40.7576 5/1/0/0 120 Ikeda, Tomohiro 3 37.7778 20.0000 39.8985 6/0/0/1 121 Abe, Yuta 1 66.6667 40.0000 65.0000 2/0/1/0 122 Satou, Tomiichi 0 100.0000 0.0000 100.0000 1/0/0/0 123 tominaga, masayuki 0 75.0000 20.0000 58.3333 2/0/0/0 124 Kakinoki, Takashi 0 55.5556 0.0000 59.5238 3/0/0/0 125 Tachibana, Kenta 0 53.6667 9.0909 52.3030 5/0/0/0 126 Toyama, Taku 0 50.0000 20.0000 45.0000 2/0/0/0 127 Ishige, Tatsuya 0 50.0000 0.0000 50.0000 2/0/0/0 128 Kuwabara, Takaaki 0 49.3333 23.0769 53.2601 5/0/0/0 129 Sakamoto, Motohiro 0 43.7500 11.1111 41.0417 4/0/0/0