Chiban Dragon Convention 21th, Standings after round 7
 
                     Op-Match PL-Game Op-Game Matches
Rank Name             Points   Win%   Win%   Win% P/W/D/B

1 Shimura, Ichiro 21 61.4966 82.3529 55.4792 7/7/0/0 2 Fujita, Yoshinao 18 62.5850 70.5882 58.7096 7/6/0/0 3 Arita, Ryuichi 18 58.2313 75.0000 54.0966 7/6/0/0 4 yokosuka, tomohiro 18 57.1429 75.0000 51.4620 7/6/0/0 5 ashioka, eiichi 16 59.0703 66.6667 57.8041 7/5/1/0 6 Hasebe, Shuuichi 15 74.4898 55.5556 65.5696 7/5/0/0 7 Yamamoto, Dai 15 69.6599 57.8947 65.3466 7/5/0/0 8 Fujihira, Taro 15 64.6259 68.7500 56.9521 7/5/0/0 9 Ogawa, Yasushi 15 60.4762 57.8947 58.8903 7/5/0/0 10 Kono, Junpei 15 57.9252 75.0000 54.2837 7/5/0/0 11 Suzuki, Yuuji 15 55.4422 61.1111 51.1788 7/5/0/0 12 Inoue, Hiroki 15 51.0204 61.1111 50.0233 7/5/0/0 13 Sakata, Takashi 15 43.8776 61.1111 44.2892 7/5/0/0 14 Fujisawa, Masashi 14 50.0227 58.8235 54.8696 7/4/2/0 15 Osada, Masahiro 14 46.9388 64.2857 50.4167 7/4/2/0 16 Tamura, Yohei 12 70.3704 62.5000 62.9925 6/4/0/0 17 Yamagata, Yosuke 12 63.4354 58.8235 56.7740 7/4/0/0 18 Arai, Yuusuke 12 60.5442 52.9412 58.8942 7/4/0/0 19 sakano, tetsuo 12 60.3704 56.2500 57.0635 6/4/0/0 20 Wakuda, Hiroyasu 12 58.3333 60.0000 52.3644 6/4/0/0 21 Kou, Syouyu 12 56.4626 50.0000 55.1494 7/4/0/0 22 Kawasaki, Hidehito 12 53.0612 55.0000 51.4098 7/4/0/0 23 Matsui, Hiroyuki 12 51.2925 58.8235 46.5245 7/4/0/0 24 Nakadaira, Mitsuhiko 12 51.0204 52.9412 51.5323 7/4/0/0 25 Ooshima, Meguru 12 50.2721 58.8235 49.0378 7/4/0/0 26 Ni, Ketsu 12 47.6190 58.8235 49.5133 7/4/0/0 27 Koide, Kentaro 12 47.2789 55.5556 49.9403 7/4/0/0 28 Goto, Kousuke 12 39.4558 60.0000 39.1546 7/4/0/0 29 Kido, Takashi 11 51.2472 62.5000 49.4918 7/3/2/0 30 Ishii, Takaaki 10 50.7029 53.3333 50.2924 7/3/1/0 31 Iida, Takashi 10 49.6667 70.0000 47.5556 5/3/1/0 32 Yabuki, Shunichi 10 46.5986 55.5556 46.1294 7/3/1/0 33 Yoshino, Takeaki 10 41.4966 43.7500 42.3781 7/3/1/0 34 Asakura, Takumi 9 63.6667 60.0000 58.4343 5/3/0/0 35 Kurobane, Kyuya 9 61.1111 52.9412 58.9087 6/3/0/0 36 Kumura, Kazuya 9 56.0544 44.4444 55.0458 7/3/0/0 37 Yasuda, Yoshifumi 9 55.1020 41.1765 53.4217 7/3/0/0 38 Imamizo, Hideaki 9 54.1667 60.0000 60.4861 4/3/0/0 39 Nagao, Takeshi 9 52.7778 53.3333 48.2407 6/3/0/0 40 Okuhara, Daisuke 9 52.3810 40.0000 49.8533 7/3/0/0 41 Kashiwa, Shoichi 9 51.3605 43.7500 48.3438 7/3/0/0 42 Maeda, Yuichiro 9 48.6395 44.4444 48.6399 7/3/0/0 43 Yoshioka, Yuki 9 47.9167 75.0000 46.5278 4/3/0/0 44 minowa, kohei 9 46.5986 50.0000 47.4188 7/3/0/0 45 Yun, Suhan 9 44.8299 47.3684 45.8231 7/3/0/0 46 otaki, masaru 9 41.4966 43.7500 43.1787 7/3/0/0 47 Suga, Motohiko 8 54.6667 50.0000 56.3030 5/2/2/0 48 Hayama, Yohei 8 54.5578 40.0000 55.5130 7/2/2/0 49 Shou, Teiei 7 46.1224 38.4615 48.7896 7/2/1/0 50 Kunii, Takaaki 6 77.7778 71.4286 65.8730 3/2/0/0 51 Nakayoshi, Akira 6 64.5833 44.4444 60.0000 4/2/0/0 52 Uzaki, Ken 6 62.5000 50.0000 53.5354 4/2/0/0 53 Mayuzumi, Shinichi 6 62.5000 44.4444 59.0530 4/2/0/0 54 Kanda, Satoshi 6 59.2593 62.5000 55.1587 3/2/0/0 55 Okada, Yuki 6 58.6667 50.0000 52.1154 5/2/0/0 56 hayashi, takayuki 6 57.3333 46.1538 53.7529 5/2/0/0 57 Hayashi, Takehiro 6 55.5556 71.4286 47.2222 3/2/0/0 58 Uchibori, Atsushi 6 55.5556 57.1429 55.5556 3/2/0/0 59 Sakamoto, Motohiro 6 55.0000 41.6667 53.3974 5/1/0/1 60 Ishigaki, Ryouji 6 55.0000 36.3636 56.1797 5/2/0/0 61 Tsuchiya, Kosuke 6 53.3333 46.1538 49.5238 5/2/0/0 62 Yamamoto, Yohei 6 50.3401 37.5000 49.4748 7/2/0/0 63 Kanno, Yoshio 6 50.0000 41.0256 48.8889 6/1/3/0 64 Tokita, Masato 6 48.8095 33.3333 47.7683 7/2/0/0 65 Ochi, Hiroki 6 45.8333 50.0000 48.3838 4/2/0/0 66 Nakadaira, Tomoyuki 5 38.8889 33.3333 41.6260 6/1/2/0 67 Watanabe, Koji 5 34.4444 28.5714 40.9544 6/0/2/1 68 Nishiwaki, Kazuhisa 4 61.1111 57.1429 59.8214 2/0/1/1 69 Tomomizu, Takuya 4 56.2500 44.4444 54.5833 4/1/1/0 70 Kobayashi, Shigeyuki 4 48.1481 50.0000 49.2063 3/1/1/0 71 Matsumura, Takeshi 4 47.9167 44.4444 49.0530 4/1/1/0 72 Kosugi, Tomonori 4 43.5185 33.3333 45.9554 6/1/1/0 73 Hirayama, Daisuke 3 56.2500 41.6667 53.4007 4/1/0/0 74 Matsubara, Shingo 3 55.5556 33.3333 58.7302 3/1/0/0 75 Kinoshita, Masashi 3 48.1481 28.5714 55.3571 3/1/0/0 76 Masuda, Yuuichi 3 46.2585 20.0000 44.8381 7/1/0/0 77 Otsu, Masayuki 3 45.8333 22.2222 47.2222 4/1/0/0 78 Higashi, Takao 3 44.6667 33.3333 44.8283 5/1/0/0 79 Ishikawa, Manabu 3 42.0000 27.2727 46.2626 5/1/0/0 80 nishino, syo 3 41.6667 30.0000 41.6667 4/1/0/0 81 Kimura, Junichi 3 38.6667 38.4615 40.2564 5/1/0/0 82 Takada, Ryo 1 41.6667 30.0000 45.3704 4/0/1/0 83 Mitsugi, Tomohiko 1 39.5833 5.5556 42.1958 4/0/1/0 84 Ohba, Tetsu 0 100.0000 33.3333 66.6667 1/0/0/0 85 Sadahiro, Masashi 0 75.0000 20.0000 63.3333 2/0/0/0 86 Takada, Ryutaro 0 66.6667 14.2857 70.3704 3/0/0/0 87 Takahiro, Yajima 0 58.3333 11.1111 59.0972 4/0/0/0 88 Honda, Masahiro 0 55.5556 33.3333 48.2143 3/0/0/0 89 kondo, masafumi 0 55.5556 25.0000 56.9444 3/0/0/0 90 Sugimoto, Kenta 0 50.0000 0.0000 55.0000 2/0/0/0 91 Kawakami, Youhei 0 50.0000 0.0000 50.0000 2/0/0/0