Chiban Dragon Convention 22th, Standings after round 7
 
                     Op-Match PL-Game Op-Game Matches
Rank Name             Points   Win%   Win%   Win% P/W/D/B

1 terasawa, kazuya 21 54.0816 87.5000 53.9116 7/7/0/0 2 Toyama, Taku 18 66.3946 65.0000 60.8957 7/6/0/0 3 Fujihira, Taro 18 62.9252 75.0000 62.2339 7/6/0/0 4 Higashi, Takao 18 60.8163 76.4706 56.3082 7/6/0/0 5 Sasahara, Yasuhumi 18 57.8231 70.5882 58.1329 7/6/0/0 6 Inoue, Keiichi 16 49.6372 68.7500 50.1285 7/5/1/0 7 Yamamoto, Yohei 15 68.5714 61.1111 61.1165 7/5/0/0 8 Kurobane, Kyuya 15 64.4898 75.0000 57.0165 7/5/0/0 9 Kou, Syouyu 15 57.5964 58.8235 56.1393 7/5/0/0 10 Serizawa, Shingo 15 57.1429 64.7059 56.3559 7/5/0/0 11 Sugaya, Hironobu 15 55.4422 57.8947 52.4113 7/5/0/0 12 Arai, Yuusuke 15 52.3810 64.7059 52.7778 7/5/0/0 13 Osada, Masahiro 15 48.7075 64.7059 47.8316 7/5/0/0 14 Miyasaka, Takeshi 13 63.1519 64.2857 59.0423 7/4/1/0 15 ikeda, taiki 13 61.2245 55.5556 58.9685 7/4/1/0 16 Yamanaka, Kazuaki 12 62.3129 61.5385 55.3392 7/4/0/0 17 Karino, Fumiaki 12 58.5034 61.1111 55.0794 7/4/0/0 18 Hirayama, Daisuke 12 57.8231 61.1111 52.8378 7/4/0/0 19 Takahashi, Masanori 12 55.3704 53.3333 55.1199 6/4/0/0 20 Serizawa, Yuuki 12 54.2857 52.6316 54.4725 7/4/0/0 21 Kato, Susumu 12 54.1497 52.6316 53.4614 7/4/0/0 22 Ootagaki, Mitsushige 12 52.3810 47.0588 53.1535 7/4/0/0 23 Kato, Satoshi 12 51.0204 58.8235 48.8823 7/4/0/0 24 Abe, Hiroki 12 48.2993 55.5556 49.7666 7/4/0/0 25 sugimoto, shigeki 12 44.2177 50.0000 45.2333 7/4/0/0 26 Kasuga, Takashi 12 43.1293 52.9412 45.5256 7/4/0/0 27 Nakazato, Noriko 11 46.3719 50.0000 46.0351 7/3/2/0 28 Murakami, Norichika 10 58.2766 51.8519 56.8106 7/3/1/0 29 Hasegawa, Yousuke 10 51.8519 48.8889 53.4954 6/3/1/0 30 Yano, Hiroyuki 10 50.0680 47.3684 49.2754 7/3/1/0 31 Sadahiro, Masashi 10 49.8639 53.3333 48.1368 7/3/1/0 32 Igarashi, Yousuke 10 46.9388 47.3684 46.4426 7/3/1/0 33 Shou, Teiei 10 44.2177 46.6667 45.5119 7/3/1/0 34 ono, junki 10 43.9909 50.0000 46.4399 7/3/1/0 35 Tokita, Masato 9 61.9048 47.0588 56.5710 7/3/0/0 36 Ni, Ketsu 9 55.9184 50.0000 56.0192 7/3/0/0 37 yokosuka, tomohiro 9 53.3333 63.6364 45.3333 5/3/0/0 38 Inoue, Hiroki 9 52.5170 47.0588 50.0611 7/3/0/0 39 Sakata, Takashi 9 51.3605 50.0000 47.9950 7/3/0/0 40 Syun, Tan 9 51.0204 46.6667 48.6685 7/3/0/0 41 Mayuzumi, Shinichi 9 50.6667 58.3333 52.6550 5/3/0/0 42 yamashita, hiroki 9 45.3333 61.5385 45.6752 5/3/0/0 43 Takekoshi, Masashi 9 41.9048 47.0588 43.2486 7/3/0/0 44 Ohba, Tetsu 7 64.0000 50.0000 58.2051 5/2/1/0 45 Kawasaki, Hidehito 7 53.7037 35.7143 54.7466 6/2/1/0 46 Nomura, Takahiro 7 53.6054 40.0000 50.7394 7/2/1/0 47 KOichi, Saito 7 53.3333 35.2941 54.2077 7/2/1/0 48 Mochizuki, Shinichirou 7 48.0000 50.0000 48.7619 5/2/1/0 49 Nishiwaki, Kazuhisa 7 48.0000 45.4545 52.1212 5/2/1/0 50 Shimada, Tomoaki 6 72.9167 50.0000 65.6746 4/2/0/0 51 sakano, tetsuo 6 68.7500 50.0000 65.6313 4/2/0/0 52 Fujita, Yoshinao 6 55.3704 33.3333 54.2571 6/2/0/0 53 Miya, Kenichiro 6 54.6296 46.6667 52.2891 6/2/0/0 54 Higashizono, Kouichi 6 52.7778 42.8571 52.0202 6/2/0/0 55 Kimura, Tatsuya 6 52.7778 37.5000 53.2295 6/2/0/0 56 Uchibori, Atsushi 6 47.9167 60.0000 45.8333 4/2/0/0 57 Ishikawa, Manabu 6 45.3333 45.4545 43.2168 5/2/0/0 58 Obara, Tetsuya 6 44.7619 31.2500 47.6094 6/1/0/1 59 Watanabe, Koji 6 44.5767 35.2941 46.6791 6/1/0/1 60 Otsu, Masayuki 6 44.4444 57.1429 44.4444 3/2/0/0 61 Ishiwatari, Keigo 6 43.8889 42.8571 41.9508 6/2/0/0 62 Ikeda, Tomohiro 6 41.6667 31.2500 46.2794 6/1/0/1 63 Endo, Tadashi 6 37.0370 71.4286 39.2857 3/2/0/0 64 fujii, daisuke 6 33.3333 100.0000 33.3333 1/1/0/1 65 takasaki, yuichi 4 58.3333 60.0000 50.0000 2/1/1/0 66 Suga, Motohiko 3 66.6667 42.8571 65.2778 3/1/0/0 67 Nakadaira, Mitsuhiko 3 66.6667 28.5714 66.6667 3/1/0/0 68 kondo, masafumi 3 58.3333 22.2222 55.4861 4/1/0/0 69 hasegawa, yoshimine 3 55.5556 37.5000 54.1667 3/1/0/0 70 Yamada, Hiroki 3 54.6667 25.0000 52.8788 5/1/0/0 71 Nakamura, Ayumu 3 52.0833 30.0000 53.9773 4/1/0/0 72 Ozawa, Yuhei 3 47.9167 45.4545 44.1667 4/1/0/0 73 Nagao, Takeshi 3 43.7500 33.3333 45.8333 4/1/0/0 74 Shibano, Takashi 3 43.7037 15.3846 45.7107 6/1/0/0 75 Shibano, Aki 3 43.3333 23.0769 47.2381 5/0/0/1 76 Ebihara, Satoru 3 42.6667 27.2727 43.7576 5/1/0/0 77 Motegi, Sadayuki 3 33.3333 100.0000 33.3333 1/1/0/0 78 Nakadaira, Tomoyuki 1 37.0370 37.5000 38.8889 3/0/1/0 79 Tamura, Yohei 0 100.0000 33.3333 66.6667 1/0/0/0 80 Ishizaki, Kouichi 0 100.0000 0.0000 100.0000 1/0/0/0 81 Yoshii, Takayuki 0 75.0000 33.3333 60.0000 2/0/0/0 82 Matsubara, Shingo 0 75.0000 20.0000 63.3333 2/0/0/0 83 Hayashi, Takehiro 0 58.3333 20.0000 60.0000 2/0/0/0 84 Hanada, Takuya 0 55.5556 25.0000 52.3810 3/0/0/0 85 Hamada, Yasuhiro 0 46.6667 16.6667 47.1795 5/0/0/0