Chiban Dragon Convention 23th, Standings after round 7
 
                     Op-Match PL-Game Op-Game Matches
Rank Name             Points   Win%   Win%   Win% P/W/D/B

1 Ogawa, Yasushi 19 65.0340 76.4706 61.2822 7/6/1/0 2 Komada, Nozomi 18 63.2653 70.5882 58.2608 7/6/0/0 3 Sadahiro, Masashi 18 53.7415 81.2500 52.3063 7/6/0/0 4 Arai, Yuusuke 16 63.3673 68.7500 60.0315 7/5/1/0 5 tonozaki, ryunosuke 15 69.6599 68.7500 60.7822 7/5/0/0 6 Shibahara, Ryota 15 64.2857 63.1579 60.3118 7/5/0/0 7 Tsuruta, Tomoo 15 55.7823 64.7059 56.9311 7/5/0/0 8 Tazo, Takahiro 15 54.8753 64.7059 52.1008 7/5/0/0 9 Suga, Motohiko 15 51.3605 66.6667 48.5563 7/5/0/0 10 Hirayama, Daisuke 15 50.5102 64.7059 49.9773 7/5/0/0 11 Serizawa, Shingo 15 49.5238 64.7059 46.2011 7/5/0/0 12 Tsushima, Yusuke 13 53.5147 55.0000 50.3161 7/4/1/0 13 Kanazawa, Takaomi 12 64.8148 60.0000 59.3425 6/4/0/0 14 asaka, kazu 12 62.9630 61.5385 57.7297 6/4/0/0 15 Ootagaki, Mitsushige 12 62.2449 53.3333 57.5494 7/4/0/0 16 Higashi, Takao 12 59.8639 55.5556 57.5175 7/4/0/0 17 Nishiwaki, Kazuhisa 12 56.6667 71.4286 52.8932 6/4/0/0 18 Seta, Yutaro 12 52.7211 47.0588 51.3362 7/4/0/0 19 Kondo, Yosuke 12 52.2449 55.5556 52.6484 7/4/0/0 20 Orihara, Jun 12 47.4830 57.1429 48.0737 7/4/0/0 21 Shimura, Ichiro 12 44.4898 50.0000 47.4583 7/4/0/0 22 Matsumura, Takehiko 11 53.4694 51.8519 50.1838 7/3/2/0 23 sugimoto, shigeki 11 50.3855 45.2381 49.2474 7/3/2/0 24 Ishikawa, Manabu 10 55.5556 53.3333 50.6550 6/3/1/0 25 fujii, daisuke 9 68.7500 75.0000 63.5913 4/3/0/0 26 Serizawa, Yuuki 9 66.6667 41.1765 62.5675 7/3/0/0 27 Kusunoki, Hisayoshi 9 59.1837 47.0588 54.5218 7/3/0/0 28 Izawa, Yusuke 9 55.5556 50.0000 53.2044 6/3/0/0 29 Watanabe, Koji 9 49.4331 40.0000 49.7253 7/3/0/0 30 Iisaku, Hiroshi 9 49.2517 43.7500 49.8770 7/3/0/0 31 Sugaya, Hironobu 9 48.3333 53.3333 49.3407 6/3/0/0 32 Nakamura, Ryuta 9 48.0000 61.5385 45.8333 5/3/0/0 33 Takada, Ryo 9 44.7279 43.7500 43.5605 7/3/0/0 34 Murakami, Kouhei 9 42.0000 58.3333 39.8095 5/3/0/0 35 Kuwabara, Tsuyoshi 9 39.0476 41.1765 39.8744 7/3/0/0 36 Fujiwara, Takashi 6 68.7500 54.5455 61.1111 4/2/0/0 37 Iida, Takashi 6 62.9630 57.1429 63.3333 3/2/0/0 38 yokosuka, tomohiro 6 61.1111 50.0000 59.6825 3/2/0/0 39 Kimura, Tatsuya 6 60.4167 40.0000 57.9365 4/2/0/0 40 Tsuruoka, Katsutoshi 6 58.3333 36.3636 54.2803 4/1/0/1 41 Yui, Kaoru 6 57.3333 36.3636 54.2844 5/2/0/0 42 Kamimachi, Yoku 6 56.0000 45.4545 53.4848 5/2/0/0 43 Tsurumoto, Naoya 6 55.5556 71.4286 47.2222 3/2/0/0 44 KOichi, Saito 6 55.5102 37.5000 54.7616 7/2/0/0 45 Ozawa, Yuhei 6 54.1667 50.0000 49.2424 4/2/0/0 46 Yamanaka, Kazuaki 6 54.0000 45.4545 54.2378 5/2/0/0 47 Iino, Takamasa 6 52.7778 42.8571 51.0913 6/2/0/0 48 ono, junki 6 50.0000 80.0000 55.0000 2/2/0/0 49 Kashiwa, Shoichi 6 48.8889 38.4615 49.3193 6/2/0/0 50 Okude, Katsuhiko 6 45.3333 46.1538 46.3636 5/2/0/0 51 Tokita, Masato 6 44.8980 35.2941 43.8088 7/2/0/0 52 Sekiguchi, Takatoshi 6 41.6667 80.0000 46.6667 2/2/0/0 53 Higashizono, Kouichi 6 40.7407 41.1765 41.5278 6/2/0/0 54 Obara, Tetsuya 6 38.0952 36.8421 39.5433 7/2/0/0 55 Iida, Tadanori 3 77.7778 42.8571 67.4603 3/1/0/0 56 Komuro, Shu 3 75.0000 60.0000 53.3333 2/1/0/0 57 Kanno, Masashi 3 75.0000 50.0000 65.0000 2/1/0/0 58 Fujihira, Taro 3 75.0000 40.0000 65.0000 2/1/0/0 59 Yamamoto, Yohei 3 66.6667 50.0000 56.6667 2/1/0/0 60 yamashita, hiroki 3 66.6667 40.0000 66.6667 2/1/0/0 61 Kanazawa, Shyunichi 3 58.3333 30.0000 53.9520 4/1/0/0 62 Motoki, Ryuichi 3 58.3333 25.0000 53.3333 4/1/0/0 63 kondo, masafumi 3 55.5556 50.0000 50.9921 3/1/0/0 64 Imamizo, Hideaki 3 55.5556 33.3333 53.9683 3/1/0/0 65 Takekoshi, Masashi 3 52.6667 25.0000 50.8205 5/1/0/0 66 Shimada, Tomoaki 3 50.0000 37.5000 55.5556 3/1/0/0 67 Kawasaki, Hidehito 3 48.7075 29.4118 49.9712 7/1/0/0 68 yasutomi, hiroto 3 44.4444 33.3333 41.2698 3/1/0/0 69 kaetsu, takaaki 3 41.6667 50.0000 41.6667 2/1/0/0 70 Toyama, Taku 3 41.6667 50.0000 36.6667 2/1/0/0 71 sakano, tetsuo 0 75.0000 20.0000 58.3333 2/0/0/0 72 Miyamoto, Hidehiko 0 66.6667 33.3333 58.7302 3/0/0/0 73 Kunii, Takaaki 0 66.6667 33.3333 50.0000 1/0/0/0 74 Yamamoto, Dai 0 55.5556 14.2857 50.9921 3/0/0/0 75 Kurobane, Kyuya 0 50.0000 33.3333 50.0000 1/0/0/0 76 Tsuno, Takahiro 0 50.0000 33.3333 45.0000 2/0/0/0 77 Karino, Fumiaki 0 50.0000 33.3333 40.0000 2/0/0/0 78 Shimizu, Hajime 0 50.0000 33.3333 40.0000 2/0/0/0 79 Sento, Takeshi 0 44.4444 0.0000 50.0000 3/0/0/0 80 Hamada, Yasuhiro 0 36.1111 7.6923 38.2173 6/0/0/0