Chiban Dragon Convention 26th, Standings after round 7
 
                     Op-Match PL-Game Op-Game Matches
Rank Name             Points   Win%   Win%   Win% P/W/D/B

1 Shimura, Ichiro 21 70.4422 82.3529 64.7719 7/7/0/0 2 Endo, Yusuke 18 68.7642 73.3333 65.0479 7/6/0/0 3 Iida, Tadanori 18 65.5782 76.4706 62.1894 7/6/0/0 4 Mizui, Shota 16 64.4898 64.7059 60.2419 7/5/1/0 5 Yasuhira, Toshihiro 16 57.9592 68.7500 58.2128 7/5/1/0 6 Higashi, Takao 15 64.3537 64.7059 57.8848 7/5/0/0 7 Kurihara, Shingo 15 59.1837 63.1579 55.0640 7/5/0/0 8 Kobayashi, Hiroyuki 15 58.4354 70.5882 57.5232 7/5/0/0 9 Yun, Suhan 15 56.1905 64.7059 52.8124 7/5/0/0 10 Orihara, Jun 15 54.5578 61.1111 54.3678 7/5/0/0 11 Goto, Kosuke 15 54.3537 71.4286 53.1885 7/5/0/0 12 Taira, Kouji 15 52.2449 58.8235 52.5690 7/5/0/0 13 Ishii, Tomokazu 15 49.6599 64.7059 49.6684 7/5/0/0 14 Ooshima, Meguru 13 52.8912 54.9020 53.6155 7/4/1/0 15 Yokosuka, Tomohiro 12 73.3333 80.0000 64.8132 5/4/0/0 16 Shibahara, Ryota 12 64.7619 56.2500 60.6643 7/4/0/0 17 Fujisawa, Masashi 12 63.4694 62.5000 57.8928 7/4/0/0 18 Nishiwaki, Kazuhisa 12 59.0000 69.2308 54.2381 5/4/0/0 19 Takahashi, Keiji 12 57.4830 52.9412 54.6043 7/4/0/0 20 Kashima, Akihiro 12 56.7347 55.5556 54.3933 7/4/0/0 21 Hagiwara, Noriyuki 12 52.1088 55.5556 51.1927 7/4/0/0 22 Inoue, Hiroki 12 47.9592 52.9412 47.2931 7/4/0/0 23 Nomura, Takahiro 12 47.6190 58.8235 46.7320 7/4/0/0 24 Yamamoto, Dai 12 47.6190 50.0000 49.9402 7/4/0/0 25 Hara, Kento 12 47.2789 53.3333 46.9453 7/4/0/0 26 Takada, Ryo 12 47.1655 56.2500 46.7729 7/4/0/0 27 Kawasaki, Hidehito 12 44.0816 56.2500 45.8032 7/4/0/0 28 Kimura, Yuta 12 43.9815 64.2857 45.9425 6/4/0/0 29 Ishigami, Kei 11 49.3197 64.1026 48.9501 7/3/2/0 30 Furuyama, Yoshiharu 11 44.2857 57.1429 47.9620 7/3/2/0 31 Shimizu, Hajime 10 60.0000 70.0000 57.9351 5/3/1/0 32 Morooka, Hiroyuki 10 45.0000 52.0833 48.5755 6/3/1/0 33 Tanihara, Hikaru 10 42.1769 50.0000 42.4915 7/3/1/0 34 Kanazawa, Takaomi 9 62.5000 70.0000 56.9444 4/3/0/0 35 Motoki, Ryuichi 9 61.6327 47.3684 59.5512 7/3/0/0 36 Watanabe, Koji 9 58.3333 70.0000 53.3333 4/3/0/0 37 Motegi, Sadayuki 9 58.3333 70.0000 48.9899 4/3/0/0 38 Karino, Fumiaki 9 57.1429 47.3684 53.0382 7/3/0/0 39 Yashiro, Hitoshi 9 56.9841 47.0588 55.1906 7/3/0/0 40 Tsurumoto, Naoya 9 56.0000 60.0000 54.2890 5/3/0/0 41 Ozawa, Yuhei 9 55.6463 42.8571 51.4846 7/3/0/0 42 Yoshikawa, Chuichi 9 54.8148 53.8462 54.0883 6/3/0/0 43 Mizutani, Naoki 9 54.6667 61.5385 51.5804 5/3/0/0 44 Sugimoto, Shigeki 9 54.6667 50.0000 54.7436 5/3/0/0 45 Koichi, Saito 9 54.0816 41.1765 54.6006 7/3/0/0 46 Fujiwara, Takashi 9 53.3333 57.1429 48.5198 5/3/0/0 47 Yoshida, Eiji 9 53.0612 47.3684 51.1087 7/3/0/0 48 Nabekawa, Kazuhiko 9 52.3810 43.7500 51.6748 7/3/0/0 49 Yamazaki, Makoto 9 50.6803 46.6667 52.2356 7/3/0/0 50 Yamamuro, Yuichi 9 48.6667 53.8462 49.0512 5/3/0/0 51 Akita, Naoto 9 48.2993 43.7500 46.0784 7/3/0/0 52 Fujimaki, Kenji 9 48.1481 46.1538 51.1111 6/3/0/0 53 Tahira, Tikashi 9 46.2585 38.8889 47.7108 7/3/0/0 54 Serizawa, Yuki 9 43.4014 44.4444 46.4994 7/3/0/0 55 Taira, Hiroaki 9 39.9320 50.0000 42.8968 7/3/0/0 56 Tokuda, Taihei 8 53.2880 43.7500 54.8398 7/2/2/0 57 Hosono, Takashi 8 51.7007 42.8571 50.4202 7/2/2/0 58 Kanno, Masashi 8 51.1111 60.0000 51.9487 5/2/2/0 59 Ikeda, Souichi 7 40.5896 37.5000 41.8367 7/2/1/0 60 Osada, Masahiro 6 68.7500 44.4444 66.6035 4/2/0/0 61 Ohno, Isao 6 66.6667 62.5000 65.0794 3/2/0/0 62 Kikuchi, Makoto 6 59.6667 41.6667 57.3333 5/2/0/0 63 Fujihira, Taro 6 55.5556 60.0000 58.6111 3/2/0/0 64 Tatsuhara, Satoshi 6 55.5556 57.1429 55.5556 3/2/0/0 65 Sakuma, Toshihiro 6 50.6667 42.8571 49.6740 5/2/0/0 66 Watanabe, Katsuyoshi 6 50.0529 38.8889 49.0741 6/1/0/1 67 Hayase, Hiroki 6 49.6599 35.2941 48.3827 7/2/0/0 68 Katsuda, Hiroshi 6 49.1497 37.5000 50.1003 7/2/0/0 69 Hatatani, Kenta 6 46.9388 30.7692 47.1773 7/2/0/0 70 Takashima, Koushuke 6 45.8333 37.5000 46.3889 6/1/0/1 71 Sakata, Takashi 6 45.5782 33.3333 45.0455 7/2/0/0 72 Ishikawa, Manabu 6 45.3333 45.4545 46.0606 5/2/0/0 73 Kuribayashi, Kenya 6 44.8980 37.5000 46.2044 7/2/0/0 74 Mitsugi, Tomohiko 6 44.2857 37.5000 42.3077 7/2/0/0 75 Shimotsubo, Naoki 6 44.0000 50.0000 45.5411 5/2/0/0 76 Obata, Hironori 6 40.1361 37.5000 40.2778 7/2/0/0 77 Hayashi, Yuji 6 37.5000 55.5556 38.7446 4/2/0/0 78 Yamamoto, Yohei 5 44.4444 66.6667 48.8889 3/1/2/0 79 Bando, Junichiro 4 59.2593 55.5556 58.3333 3/1/1/0 80 Fujii, Daisuke 4 55.5556 46.6667 64.2857 3/1/1/0 81 Kawamura, Eiki 4 42.6667 33.3333 46.1775 5/1/1/0 82 Kimura, Tatsuya 3 66.6667 50.0000 56.6667 2/1/0/0 83 Yamashita, Hiroki 3 66.6667 42.8571 68.4524 3/1/0/0 84 Sento, Takeshi 3 66.6667 37.5000 56.9444 3/1/0/0 85 Nakamura, Ryuta 3 65.3333 25.0000 61.5455 5/1/0/0 86 Kanazawa, Kyougo 3 58.3333 36.3636 57.2980 4/1/0/0 87 Ishizaki, Kouichi 3 58.3333 25.0000 57.0833 4/1/0/0 88 Yoshino, Takeaki 3 52.0833 30.0000 51.1364 4/1/0/0 89 Ikeda, Tomohiro 3 51.0204 20.0000 54.8058 7/1/0/0 90 Maeno, Tomoaki 3 50.8333 20.0000 52.0299 4/0/0/1 91 Higashizono, Kouichi 3 46.2585 13.3333 47.3895 7/1/0/0 92 Kurobane, Kyuya 3 44.4444 37.5000 46.2302 3/1/0/0 93 Hirose, Takayuki 3 43.6508 14.2857 44.4649 6/0/0/1 94 Tanaka, Yasuyuki 3 37.5000 40.0000 36.1111 4/1/0/0 95 Kashiwa, Shoichi 0 75.0000 20.0000 70.0000 2/0/0/0 96 Nakamura, Keisuke 0 49.3056 11.1111 54.7917 4/0/0/0