ホーム
上へ
大会予定
大会レポート
WAV
掲示板
リンク Chiban Dragon Convention 28th, ラウンド終了時の順位: 7 Op-Match PL-Game Op-Game マッチ 順位 名前 ポイント 勝率 勝率 勝率 P/W/D/B 1 Sekiguchi, Takatoshi 18 65.3061 81.2500 59.6862 7/6/0/0 2 Kougo, Toshihide 18 63.9456 80.0000 56.6118 7/6/0/0 3 Yazawa, Yasuhiro 18 61.6327 68.4211 58.0379 7/6/0/0 4 Ono, Junki 18 60.9524 75.0000 56.6954 7/6/0/0 5 Saso, Kazuho 18 54.4218 72.2222 52.2886 7/6/0/0 6 Shimizu, Hajime 16 56.2585 68.7500 55.8377 7/5/1/0 7 Imamizo, Hideaki 16 56.1905 73.3333 53.1196 7/5/1/0 8 Higashi, Takao 15 67.2109 54.9020 61.2045 7/5/0/0 9 Shimura, Ichiro 15 62.2449 58.8235 62.1054 7/5/0/0 10 Tominaga, Yuya 15 60.6803 58.8235 59.1740 7/5/0/0 11 Goto, Kosuke 15 57.8231 61.1111 56.4947 7/5/0/0 12 Kurobane, Kyuya 15 54.4218 58.8235 52.2841 7/5/0/0 13 Hosono, Takashi 15 45.8050 66.6667 47.6410 7/4/3/0 14 Suga, Motohiko 13 50.2948 54.3860 50.3721 7/4/1/0 15 Karino, Fumiaki 13 50.0000 58.3333 48.5969 7/4/1/0 16 Nagao, Takeshi 13 49.5011 56.6667 50.1982 7/4/1/0 17 Kobayashi, Hiroyuki 12 66.6667 60.0000 61.2524 6/4/0/0 18 Yoshino, Eiichi 12 60.6122 58.8235 55.3231 7/4/0/0 19 Mochiduki, Shinichiro 12 58.7075 47.3684 57.1411 7/4/0/0 20 Ishiguro, Yohei 12 58.4354 52.9412 58.9476 7/4/0/0 21 Kato, Susumu 12 57.4150 61.1111 53.3365 7/4/0/0 22 Ochi, Hiroki 12 56.6667 64.2857 51.6484 5/4/0/0 23 Taira, Hiroaki 12 55.4422 56.2500 50.1493 7/4/0/0 24 Kato, Satoshi 12 55.2381 56.2500 54.0909 7/4/0/0 25 Yokosuka, Tomohiro 12 55.0000 62.5000 51.8254 6/4/0/0 26 Takada, Ryutaro 12 50.3401 50.0000 47.4356 7/4/0/0 27 Hayashi, Yuji 12 49.3197 58.8235 45.8317 7/4/0/0 28 Ohno, Isao 12 45.5556 61.5385 45.6481 6/4/0/0 29 Ishigami, Kei 12 43.8776 55.0000 41.7329 7/4/0/0 30 Yamamoto, Yohei 10 61.3333 66.6667 60.3434 5/3/1/0 31 Arita, Ryuichi 10 52.7891 50.0000 51.3701 7/3/1/0 32 Natsume, Takuya 10 44.4898 49.0196 46.2696 7/3/1/0 33 Miura, Yushiro 10 37.6871 50.0000 41.2737 7/3/1/0 34 Uekusa, Wataru 9 73.3333 50.0000 61.5751 5/3/0/0 35 Motoki, Ryuichi 9 70.6667 58.3333 65.8485 5/3/0/0 36 Fujihira, Taro 9 69.3333 58.3333 59.0696 5/3/0/0 37 Yamashita, Hiroki 9 68.0000 63.6364 61.6667 5/3/0/0 38 Tsurumoto, Naoya 9 62.0000 58.3333 56.7466 5/3/0/0 39 Inoue, Hiroki 9 60.6667 61.5385 55.1282 5/3/0/0 40 Otsuki, Masahiro 9 56.6667 60.0000 52.7500 5/2/0/1 41 Tokuda, Taihei 9 55.9524 47.3684 53.3946 6/2/0/1 42 Kawasaki, Hidehito 9 55.5102 52.6316 55.8473 7/3/0/0 43 Ichinose, Yuki 9 53.7037 38.0952 52.9365 6/3/0/0 44 Fujiwara, Takashi 9 53.3333 53.3333 50.1119 5/3/0/0 45 Hagiwara, Noriyuki 9 51.2472 44.4444 51.4306 7/3/0/0 46 Suzuki, Yuji 9 51.0204 47.3684 49.2272 7/3/0/0 47 Sadahiro, Masashi 9 50.6122 44.4444 50.4526 7/3/0/0 48 Nakazato, Noriko 9 49.6599 44.4444 50.1120 7/3/0/0 49 Iida, Tadanori 9 49.3333 50.0000 50.1418 5/3/0/0 50 Horino, Masanobu 9 47.2222 53.3333 48.1830 6/3/0/0 51 Yoshioka, Hideaki 9 47.0068 52.9412 46.5069 7/3/0/0 52 Obara, Tetsuya 9 40.8163 43.7500 45.0538 7/3/0/0 53 Ishii, Tomokazu 8 51.8519 54.7619 51.3152 6/2/2/0 54 Yoshida, Eiji 7 45.3333 42.2222 47.4883 5/1/1/1 55 Tokita, Masato 7 43.1293 40.0000 44.4908 7/2/1/0 56 Komatu, Yuuta 7 42.8571 38.8889 44.2995 7/2/1/0 57 Kusunoki, Hisayoshi 6 66.6667 45.4545 58.6553 4/2/0/0 58 Sakurai, Susumu 6 62.6667 41.6667 56.5501 5/2/0/0 59 Hirayama, Daisuke 6 60.0000 46.1538 58.4810 5/2/0/0 60 Kanazawa, Takaomi 6 55.5556 57.1429 56.3492 3/2/0/0 61 Nishino, Syo 6 54.6667 41.6667 51.8462 5/2/0/0 62 Sugimoto, Shigeki 6 54.4218 41.1765 50.6548 7/2/0/0 63 Usukura, Takumi 6 54.1667 50.0000 54.5833 4/2/0/0 64 Igarashi, Yosuke 6 53.7415 29.4118 55.3170 7/2/0/0 65 Shibahara, Ryota 6 52.0000 50.0000 48.0031 5/2/0/0 66 Miyoshi, Masaaki 6 44.8980 33.3333 45.1189 7/2/0/0 67 Taira, Kouji 6 44.4444 62.5000 42.0635 3/2/0/0 68 Mayuzumi, Shinichi 6 44.4444 57.1429 51.3889 3/2/0/0 69 Takita, Kei 6 44.4444 30.9524 43.7706 6/2/0/0 70 Komatu, Taisuke 6 42.8571 35.2941 43.3250 7/2/0/0 71 Yashima, Kenichi 6 41.7460 31.2500 42.8075 6/1/0/1 72 Koichi, Saito 6 39.9773 43.1373 42.6194 7/1/3/0 73 Suzuki, Katsumi 5 44.6296 35.5556 47.9080 6/1/2/0 74 Kawamura, Eiki 4 57.3333 36.3636 54.8563 5/1/1/0 75 Kimura, Tatsuya 3 66.6667 42.8571 60.5159 3/1/0/0 76 Yanagihayasi, Atsuhito 3 66.6667 38.8889 60.3175 3/1/0/0 77 Suzuki, Sadao 3 66.6667 33.3333 60.5159 3/1/0/0 78 Nagatsuka, Hiroshi 3 58.3333 22.2222 54.1667 4/1/0/0 79 Kanazawa, Shyunichi 3 55.5556 50.0000 50.5952 3/1/0/0 80 Baba, Kenji 3 55.5556 42.8571 53.4392 3/1/0/0 81 Watanabe, Hiroyoshi 3 54.1667 33.3333 51.5572 4/1/0/0 82 Iritani, Kenichi 3 52.0833 25.0000 48.7500 4/1/0/0 83 Komatu, Syouhei 3 46.9388 38.0952 43.9625 7/1/0/0 84 Yashiro, Hitoshi 3 41.6667 43.3333 41.6667 4/1/0/0 85 Kikuchi, Makoto 3 41.6667 40.0000 46.6667 2/1/0/0 86 Izawa, Yusuke 3 41.6667 30.0000 45.5556 4/1/0/0 87 Watanabe, Katsuyoshi 3 37.3333 30.7692 43.1702 5/1/0/0 88 Yoshino, Issei 3 35.7143 29.4118 38.9511 6/0/0/1 89 Sento, Takeshi 1 55.5556 28.5714 55.5556 3/0/1/0 90 Kurihara, Shingo 0 75.0000 0.0000 75.0000 2/0/0/0 91 Sakurai, Yuuki 0 55.5556 14.2857 58.7302 3/0/0/0 92 Ishizaki, Kouichi 0 42.6667 23.0769 44.6667 5/0/0/0 93 Kokubo, Kazuhiro 0 37.5000 20.0000 40.6385 4/0/0/0