ホーム
上へ
大会予定
大会レポート
WAV
掲示板
リンク Chiban Dragon Convention 29th, ラウンド終了時の順位: 7 Op-Match PL-Game Op-Game マッチ 順位 名前 ポイント 勝率 勝率 勝率 P/W/D/B 1 Yuya Tominaga 18 67.4603 80.0000 62.0231 7/6/0/0 2 Hideaki Yoshioka 18 60.8844 70.5882 59.4591 7/6/0/0 3 Yuki Serizawa 18 59.5238 76.4706 55.0941 7/6/0/0 4 Koji Toyoda 18 56.3946 85.7143 52.6683 7/6/0/0 5 Kazuya Mitamura 18 51.0204 76.4706 48.8033 7/6/0/0 6 Hidehito Kawasaki 15 65.3061 66.6667 60.6188 7/5/0/0 7 Kyuya Kurobane 15 61.0884 63.1579 59.1163 7/5/0/0 8 Motohiko Suga 15 59.0476 55.5556 59.4704 7/5/0/0 9 Hitoshi Yashiro 15 57.2562 58.8235 56.2190 7/5/0/0 10 Kouji Taira 15 56.4626 62.5000 54.3688 7/5/0/0 11 Ryuichi Motoki 15 54.4218 55.5556 52.8875 7/5/0/0 12 Kazuho Saso 15 52.3810 64.7059 52.4158 7/5/0/0 13 Tadanori Iida 13 54.5351 52.9412 55.1417 7/4/1/0 14 Ryunosuke Tonozaki 13 44.8980 64.5833 41.9312 7/4/1/0 15 Ryota Shibahara 13 42.1542 61.1111 43.4208 7/4/1/0 16 Yuji Suzuki 12 60.5442 58.8235 55.2902 7/4/0/0 17 Hiroyuki Matsui 12 56.1224 55.5556 53.0601 7/4/0/0 18 Shingo Kurihara 12 55.2381 53.3333 53.1190 7/4/0/0 19 Hiroaki Taira 12 50.3401 58.8235 50.0801 7/4/0/0 20 Komatu Taisuke 12 47.9592 52.6316 48.6982 7/4/0/0 21 Kazuya Sato 12 47.4603 56.2500 47.2756 6/3/0/1 22 Jun Orihara 11 53.6848 47.9167 53.1866 7/3/2/0 23 Naoki Saga 10 57.1429 49.1228 55.7860 7/3/1/0 24 Koji Watanabe 10 55.1020 54.3860 53.1933 7/3/1/0 25 Taihei Tokuda 10 55.0340 49.1228 53.5037 7/3/1/0 26 Hazuki Isi 10 52.3810 45.8333 49.2865 7/3/1/0 27 Hiroki Inoue 10 47.6190 46.2963 50.9311 7/3/1/0 28 Eiki Kawamura 10 43.1973 46.2963 45.6567 7/3/1/0 29 Shintaro Tokunaga 10 42.9630 45.8333 48.1085 6/3/1/0 30 Ryutaro Takada 10 39.0249 56.2500 43.6016 7/3/1/0 31 Yasuo Hoshino 9 62.0370 46.6667 56.5797 6/3/0/0 32 Tomokazu Ishii 9 57.8912 46.6667 54.5220 7/3/0/0 33 Taisei Uemura 9 56.4815 46.1538 56.2731 6/3/0/0 34 Yuichi Takasaki 9 55.5556 85.7143 56.9444 3/3/0/0 35 Fumiaki Karino 9 52.5510 52.9412 50.1469 7/3/0/0 36 Satoshi Komatsu 9 49.6032 43.7500 48.6850 6/2/0/1 37 Yohei Tamura 9 48.0000 54.5455 51.2554 5/3/0/0 38 Masato Tokita 9 43.3107 52.9412 43.1047 7/3/0/0 39 Tomoaki Ishii 9 43.1973 47.0588 44.0237 7/3/0/0 40 Makoto Kikuchi 7 68.7500 52.7778 64.6254 4/2/1/0 41 Taiki Nakamura 7 59.6667 48.8889 53.5043 5/2/1/0 42 Takahiro Fukaishi 7 58.7963 45.8333 58.0057 6/2/1/0 43 Yoshino Issei 7 57.1429 33.3333 55.3873 7/2/1/0 44 Sakurai Yuuki 7 52.0408 31.3725 52.7748 7/2/1/0 45 Yuto Maeda 7 50.0000 52.7778 51.6550 5/2/1/0 46 Tetsuya Obara 7 47.0370 39.5833 46.7860 6/2/1/0 47 Satoshi Yasuda 6 58.6667 50.0000 52.2211 5/2/0/0 48 Toshihide Kougo 6 57.3333 46.1538 56.8892 5/2/0/0 49 Takashi Fujiwara 6 57.3333 41.6667 56.6926 5/2/0/0 50 Tatsuya Kimura 6 56.2500 45.4545 53.9286 4/2/0/0 51 Makoto Nakagawa 6 54.1667 50.0000 50.7891 4/2/0/0 52 Ayanobu Kanazawa 6 52.0833 50.0000 50.8333 4/2/0/0 53 Takahiro Tazo 6 50.0000 33.3333 53.8268 6/1/0/1 54 KoTaro Take 6 49.6599 36.8421 50.6536 7/2/0/0 55 Saito Koichi 6 36.1111 35.5556 39.1454 6/1/0/1 56 Kei Takita 5 43.5185 35.8974 43.7505 6/1/2/0 57 Shigeki Sugimoto 5 41.2698 37.0370 42.5916 7/1/2/0 58 Tomohiro Yokosuka 4 58.3333 66.6667 47.7778 2/1/1/0 59 Kazuki Yashiro 4 53.3333 41.6667 50.0475 5/1/1/0 60 Takeshi Nagao 4 39.5833 40.0000 41.2500 4/1/1/0 61 Takashi Sakata 3 75.0000 60.0000 65.0000 2/1/0/0 62 Hajime Shimizu 3 66.6667 42.8571 60.5159 3/1/0/0 63 Wataru Uekusa 3 66.6667 37.5000 55.1587 3/1/0/0 64 Junichiro Bando 3 55.5556 50.0000 46.2963 3/1/0/0 65 Sinsuke Motoyama 3 55.5556 44.4444 51.8519 3/1/0/0 66 Norikazu Yamagishi 3 55.5556 42.8571 49.2063 3/1/0/0 67 Katsutoshi Tsuruoka 3 52.0833 25.0000 52.5253 4/1/0/0 68 Komatu Syouhei 3 45.2381 14.2857 47.5595 7/1/0/0 69 Genta Koyanagi 3 44.4444 44.4444 44.9735 3/1/0/0 70 Yashima Kenichi 3 36.6667 28.5714 41.8861 5/0/0/1 71 Taro Fujihira 2 50.0000 39.3939 52.3611 4/0/2/0 72 Tomoaki Shimada 1 39.5833 22.2222 43.4596 4/0/1/0 73 Takao Higashi 0 75.0000 20.0000 60.0000 2/0/0/0 74 Ryuichi Ishinohachi 0 55.5556 0.0000 61.3095 3/0/0/0 75 Jyunya Enomoto 0 33.3333 14.2857 38.8889 3/0/0/0