大会予定
大会結果
大会レポート
WAV
掲示板
リンク Chiban Dragon Convention 30th, ラウンド終了時の順位: 7 Op-Match PL-Game Op-Game マッチ 順位 名前 ポイント 勝率 勝率 勝率 P/W/D/B 1 Nakamura, Keisuke 21 59.4558 70.0000 56.2268 7/7/0/0 2 Kaneko, Yuki 18 66.4966 76.4706 57.3822 7/6/0/0 3 Yoshino, Yohei 18 49.6599 72.2222 48.7388 7/6/0/0 4 Kurihara, Shingo 16 59.8639 68.5185 56.9246 7/5/1/0 5 Shibahara, Ryota 16 54.4218 62.7451 55.7252 7/5/1/0 6 Taira, Hiroaki 15 65.2381 64.7059 58.5511 7/5/0/0 7 Yashiro, Hitoshi 15 64.6939 64.7059 60.8730 7/5/0/0 8 Sugii, Hikaru 15 61.5646 73.3333 58.0984 7/5/0/0 9 Okamura, Shin'ya 15 60.0680 66.6667 57.2626 7/5/0/0 10 Takashima, Kenichi 15 58.8435 61.1111 55.8366 7/5/0/0 11 Taira, Kouji 15 57.3469 66.6667 56.0223 7/5/0/0 12 Yamanaka, Kazuaki 15 54.0816 66.6667 51.9577 7/5/0/0 13 Yoshino, Takeaki 15 47.3469 61.1111 47.1514 7/5/0/0 14 Higashi, Takao 15 44.8980 62.5000 46.1785 7/5/0/0 15 Fujiwara, Takashi 12 67.3333 61.5385 61.4769 5/4/0/0 16 Aizawa, Keiji 12 61.2925 53.3333 56.2530 7/4/0/0 17 Komatsu, Yuuta 12 60.5442 53.3333 56.5359 7/4/0/0 18 Komatsu, Taisuke 12 58.0952 55.5556 56.6827 7/4/0/0 19 Hara, Kento 12 57.1429 52.9412 56.9081 7/4/0/0 20 Endo, Yusuke 12 55.7143 62.5000 52.4145 7/4/0/0 21 Hagiwara, Noriyuki 12 53.3333 47.0588 52.9864 7/4/0/0 22 Takada, Ryo 12 47.8912 55.5556 45.9386 7/4/0/0 23 Tokita, Masato 12 47.3469 62.5000 47.0141 7/4/0/0 24 Uemura, Taisei 12 46.2585 58.3333 44.7246 7/4/0/0 25 Komagamine, Hiroaki 12 44.2177 50.0000 46.1094 7/4/0/0 26 Komatsu, Satoshi 12 42.8571 56.2500 41.6667 6/3/0/1 27 Saito, Koichi 11 46.8027 53.7037 48.8716 7/3/2/0 28 Ogawa, Yasushi 10 46.0884 51.8519 48.6544 7/3/1/0 29 Bando, Junichiro 9 70.0000 57.1429 61.8615 5/3/0/0 30 Terasawa, Kazuya 9 64.5833 63.6364 59.6212 4/3/0/0 31 Hayashi, Yuji 9 60.2041 47.3684 54.4558 7/3/0/0 32 Yamada, Akira 9 59.5238 44.4444 56.3846 6/2/0/1 33 Yamagishi, Norikazu 9 57.6667 53.8462 53.4199 5/3/0/0 34 Tominaga, Yuya 9 55.5556 53.8462 51.8602 6/3/0/0 35 Usukura, Takumi 9 55.4422 47.0588 52.5343 7/3/0/0 36 Kokubo, Kazuhiro 9 54.8299 43.7500 53.3909 7/3/0/0 37 Ishii, Tomoaki 9 53.8889 43.7500 53.2339 6/3/0/0 38 Nishino, Syo 9 52.0000 58.3333 51.7308 5/3/0/0 39 Masaaki, Miyoshi 9 47.5510 47.3684 48.5762 7/3/0/0 40 Sakata, Takashi 9 47.3469 50.0000 47.8182 7/3/0/0 41 Kuga, Toru 9 43.1973 47.0588 46.6169 7/3/0/0 42 Fujihira, Taro 9 41.3333 50.0000 45.2381 5/3/0/0 43 Tateno, Shota 9 41.2698 48.8889 43.9624 6/2/0/1 44 Hoshino, Yasuo 9 39.4558 47.0588 40.9652 7/3/0/0 45 Sato, Kazuya 8 57.0068 43.3333 55.0147 7/2/2/0 46 Kinoshita, Kouichi 7 57.3333 56.4103 51.6117 5/2/1/0 47 Shimizu, Hajime 7 50.0000 39.2157 49.2328 7/2/1/0 48 Kawamura, Eiki 7 45.9184 40.7407 47.9303 7/2/1/0 49 Maeda, Yuto 6 75.0000 54.5455 64.3939 4/2/0/0 50 Kurobane, Kyuya 6 70.3704 62.5000 59.6340 3/2/0/0 51 Nakamura, Ryuta 6 66.6667 50.0000 68.2540 3/2/0/0 52 Kobayashi, Hiroyuki 6 64.5833 55.5556 62.1970 4/2/0/0 53 Kawasaki, Hidehito 6 59.0000 46.1538 56.0606 5/2/0/0 54 Tamura, Yohei 6 58.3333 50.0000 54.4444 4/2/0/0 55 Saso, Kazuho 6 55.5556 66.6667 53.9683 3/2/0/0 56 Ishigaki, Ryoji 6 55.5556 57.1429 60.1190 3/2/0/0 57 Inoue, Hiroki 6 54.6667 42.8571 51.8298 5/2/0/0 58 Hirayama, Daisuke 6 52.7778 33.3333 52.1001 6/2/0/0 59 Ohira, Satoshi 6 52.3810 35.2941 49.5657 7/2/0/0 60 Kusunoki, Hisayoshi 6 52.0833 40.0000 52.4306 4/2/0/0 61 Issei, Yoshino 6 49.6599 38.8889 47.4634 7/2/0/0 62 Iiduka, Yuta 6 48.6395 26.6667 49.4784 7/2/0/0 63 Sugiyama, Satoshi 6 47.6190 28.5714 50.5591 7/2/0/0 64 Shimada, Tomoaki 6 44.4444 66.6667 45.8333 3/2/0/0 65 Tokuda, Taihei 6 41.3333 53.8462 41.1355 5/2/0/0 66 Sakuma, Toshihiro 5 51.0204 43.3333 50.9773 7/1/2/0 67 Suzuki, Sadao 3 75.0000 50.0000 58.3333 2/1/0/0 68 Nagao, Takeshi 3 66.6667 60.0000 56.6667 2/1/0/0 69 Kanazawa, Shyunichi 3 66.6667 42.8571 56.3492 3/1/0/0 70 Sakaguchi, Kouichi 3 66.6667 37.5000 61.1111 3/1/0/0 71 Yasutomi, Hiroto 3 66.6667 37.5000 60.1190 3/1/0/0 72 Tsuruoka, Katsutoshi 3 58.3333 33.3333 54.6970 4/1/0/0 73 Matsui, Hiroyuki 3 48.1481 28.5714 51.3889 3/1/0/0 74 Yamazaki, Makoto 3 45.8333 25.0000 47.2222 4/1/0/0 75 Suzuki, Yuji 3 44.4444 42.8571 45.8333 3/1/0/0 76 Seki, Kazuhiko 3 44.4444 37.5000 45.8333 3/1/0/0 77 Kawashima, Kazuya 3 44.4444 14.2857 44.9959 6/0/0/1 78 Kougo, Toshihide 3 41.6667 33.3333 43.5606 4/1/0/0 79 Komatsu, Syohei 3 39.4558 29.4118 40.5423 7/1/0/0 80 Sugimoto, Shigeki 3 39.0476 20.0000 42.5896 7/1/0/0 81 Iwai, Takanori 0 100.0000 0.0000 100.0000 1/0/0/0 82 Masuda, Yoshifumi 0 83.3333 20.0000 73.3333 2/0/0/0 83 Yoshioka, Hideaki 0 75.0000 33.3333 65.0000 2/0/0/0 84 Terada, Kazuki 0 75.0000 0.0000 80.0000 2/0/0/0 85 Sakurai, Susumu 0 48.1481 14.2857 49.6032 3/0/0/0 86 Kimura, Tatsuya 0 44.4444 0.0000 47.6190 3/0/0/0