ホーム
大会予定
大会結果
大会レポート
WAV
掲示板
リンク Chiban Dragon Convention 31st, ラウンド終了時の順位: 7 Op-Match PL-Game Op-Game マッチ 順位 名前 ポイント 勝率 勝率 勝率 P/W/D/B 1 Kato, Satoshi 19 67.6871 72.2222 61.2270 7/6/1/0 2 Fujihira, Taro 19 64.6259 72.2222 57.0125 7/6/1/0 3 Hirayama, Daisuke 18 65.8730 68.4211 61.0340 6/5/0/1 4 Imamizo, Hideaki 18 62.5850 76.4706 58.9904 7/6/0/0 5 Higashi, Takao 16 63.6054 72.5490 60.5929 7/5/1/0 6 Tominaga, Yuya 15 62.5850 62.5000 57.7013 7/5/0/0 7 Yuuki, Sakurai 15 62.3129 57.8947 58.2856 7/5/0/0 8 Yashiro, Hitoshi 15 58.1633 73.3333 55.6846 7/5/0/0 9 Saso, Kazuho 15 55.8503 70.5882 53.9348 7/5/0/0 10 Hayashi, Yuji 15 54.0136 64.7059 52.9547 7/5/0/0 11 Hirao, Masanori 15 50.6803 63.1579 49.5837 7/5/0/0 12 Usukura, Takumi 15 49.6599 64.7059 49.9572 7/5/0/0 13 Wakuda, Hiroyasu 14 59.1837 64.8148 54.0640 7/4/2/0 14 Komagamine, Hiroaki 14 57.8231 59.2593 57.1934 7/4/2/0 15 Suzuki, Yuji 13 59.5238 58.3333 57.4483 7/4/1/0 16 Takada, Ryutaro 13 51.7007 54.3860 51.5979 7/4/1/0 17 Tokuda, Taihei 12 62.0370 64.2857 54.4053 6/4/0/0 18 Sakurai, Susumu 12 56.8027 56.2500 55.8952 7/4/0/0 19 Ozaki, Naotsura 12 55.7143 52.9412 54.2164 7/4/0/0 20 Shibahara, Ryota 12 54.7619 53.3333 52.1766 7/4/0/0 21 Kimura, Tatsuya 12 51.8519 66.6667 49.9306 6/4/0/0 22 Ohtsuka, Kentaro 12 51.2925 56.2500 50.9012 7/4/0/0 23 Ito, Tsuneo 12 51.0204 55.5556 52.1174 7/4/0/0 24 Kawasaki, Hidehito 12 50.3401 52.6316 48.1384 7/4/0/0 25 Sato, Kazuya 12 49.3878 52.6316 50.1018 7/4/0/0 26 Kimura, Junichi 12 47.9592 61.1111 44.9093 7/4/0/0 27 Koichi, Saito 12 46.5986 52.9412 48.6593 7/4/0/0 28 Ohno, Kazuhiro 10 59.8639 52.0833 56.0010 7/3/1/0 29 Takada, Ryo 10 52.6531 51.8519 49.1611 7/3/1/0 30 Taira, Kouji 10 47.6190 50.0000 45.0679 7/3/1/0 31 Ohkawa, Taku 10 46.5986 43.1373 46.1821 7/3/1/0 32 Kikuchi, Makoto 10 46.2585 46.6667 47.5628 7/3/1/0 33 Obata, Hironori 10 45.3061 46.2963 48.1777 7/3/1/0 34 Matsubayashi, Masahiro 9 66.4815 46.6667 63.7286 6/3/0/0 35 Sakata, Takashi 9 60.5442 47.3684 60.3286 7/3/0/0 36 Sugimoto, Shigeki 9 57.4074 50.0000 53.5455 6/3/0/0 37 Tahira, Tikashi 9 55.7823 43.7500 52.2532 7/3/0/0 38 Natsume, Takuya 9 52.6667 58.3333 49.4103 5/3/0/0 39 Kondo, Masafumi 9 52.6667 54.5455 53.0303 5/3/0/0 40 Ueda, Takuro 9 50.6803 43.7500 49.1089 7/3/0/0 41 Yoshino, Takeaki 9 50.3401 47.0588 48.5534 7/3/0/0 42 Matsui, Hiroyuki 9 49.0476 44.4444 46.7986 7/3/0/0 43 Tano, Atsushi 9 48.9796 52.9412 47.4353 7/3/0/0 44 Kokubo, Kazuhiro 9 46.2585 47.0588 47.4272 7/3/0/0 45 Nomura, Eiji 9 43.4694 47.3684 44.4511 7/3/0/0 46 Murai, Ryota 9 42.1769 47.0588 41.8091 7/3/0/0 47 Tokita, Masato 7 43.1293 35.5556 43.9153 7/2/1/0 48 Higashi, Tetsutaro 7 42.4490 37.7778 43.5867 7/2/1/0 49 Kurobane, Kyuya 6 64.5833 50.0000 62.8704 4/2/0/0 50 Yoshioka, Hideaki 6 64.5833 44.4444 61.8056 4/2/0/0 51 Fujiwara, Takashi 6 60.4167 50.0000 58.3333 4/2/0/0 52 Nakamura, Ryuta 6 56.6667 38.4615 54.5128 5/1/0/1 53 Kaneko, Yuki 6 55.5556 66.6667 52.7778 3/2/0/0 54 Sakano, Tetsuo 6 54.1667 55.5556 51.6667 4/2/0/0 55 Kurihara, Shingo 6 52.0833 50.0000 48.6111 4/2/0/0 56 Tsukamoto, Tatsushi 6 50.0000 33.3333 49.7744 7/2/0/0 57 Inoue, Hiroki 6 49.3333 38.4615 48.2168 5/2/0/0 58 Kawamura, Eiki 6 48.2993 44.4444 49.2350 7/2/0/0 59 Minowa, Kohei 6 46.5986 31.2500 49.8886 7/2/0/0 60 Toyoda, Koji 6 46.0000 40.0000 45.7493 5/2/0/0 61 Kanamori, Ryosuke 6 43.6508 33.3333 44.9811 6/1/0/1 62 Iiduka, Yuta 6 43.5374 33.3333 42.5426 7/2/0/0 63 Yuasa, Tatsuhiro 6 40.3968 37.5000 41.5410 6/1/0/1 64 Yamada, Akira 5 46.2585 29.4118 46.8909 7/1/2/0 65 Sasahara, Yasufumi 4 50.0000 66.6667 50.0000 2/1/1/0 66 Kanamori, Syunichi 4 43.6508 31.3725 44.7821 6/0/1/1 67 Kanazawa, Shyunichi 3 75.0000 50.0000 75.0000 2/1/0/0 68 Nomura, Masao 3 66.6667 28.5714 66.6667 3/1/0/0 69 Okude, Katsuhiko 3 59.2593 28.5714 55.5556 3/1/0/0 70 Sadahiro, Masashi 3 52.0833 40.0000 50.8333 4/1/0/0 71 Okamoto, Masahiro 3 45.1701 20.0000 43.8030 7/1/0/0 72 Ogawa, Yasushi 3 44.6667 33.3333 47.1184 5/1/0/0 73 Matsuyama, Yuichi 3 44.4444 33.3333 47.6190 3/1/0/0 74 Ogura, Shigeru 3 38.8889 20.0000 39.9537 6/0/0/1 75 Ejiri, Hideaki 1 44.6667 12.1212 43.1313 5/0/1/0 76 Suzuki, Sadao 0 50.0000 20.0000 50.0000 2/0/0/0 77 Kojima, Yasushi 0 50.0000 20.0000 45.0000 2/0/0/0