ホーム
大会予定
大会結果
大会レポート
WAV
掲示板
リンク Chiban Dragon Convention 32nd, ラウンド終了時の順位: 7 Op-Match PL-Game Op-Game マッチ 順位 名前 ポイント 勝率 勝率 勝率 P/W/D/B 1 Tsurumoto, Naoya 21 60.5442 77.7778 57.0673 7/7/0/0 2 Yamamoto, Kentaro 18 67.5926 81.2500 60.1270 6/5/0/1 3 Matsumoto, Hiroshi 18 66.3265 76.4706 60.2949 7/6/0/0 4 Tezuka, Hisashi 18 64.6259 72.2222 62.0398 7/6/0/0 5 Mizutani, Naoki 18 64.6259 72.2222 59.8903 7/6/0/0 6 Koyano, Hirofumi 18 53.6735 80.0000 50.8864 7/6/0/0 7 Bando, Junichiro 16 49.4331 75.5556 49.1954 7/5/1/0 8 Ino, Kentaro 15 64.8980 62.5000 61.3146 7/5/0/0 9 Kondo, Masafumi 15 62.9252 61.1111 59.6592 7/5/0/0 10 Ohno, Akihiko 15 60.8844 66.6667 57.0270 7/5/0/0 11 Yamashita, Hiroki 15 58.4354 68.7500 53.4217 7/5/0/0 12 Terada, Kazuki 15 56.4626 60.0000 55.5180 7/5/0/0 13 Takeuchi, Yasuki 15 55.4422 64.7059 56.4146 7/5/0/0 14 Goto, Kosuke 15 54.0136 58.8235 50.5438 7/5/0/0 15 Takeda, Hiroki 15 52.7891 60.0000 54.8895 7/5/0/0 16 Hosono, Yasuto 15 52.3810 62.2222 49.6837 7/5/0/0 17 Inoue, Hiroki 15 50.6122 62.9630 51.3772 7/5/0/0 18 Yamamoto, Yohei 13 63.5147 62.9630 57.9843 7/4/1/0 19 Wakuda, Hiroyasu 13 58.8209 62.2222 55.9384 7/4/1/0 20 Suzuki, Seishiro 13 54.1270 60.0000 52.7432 7/4/1/0 21 Fujiwara, Yuichiro 13 53.8889 66.6667 52.8121 6/4/1/0 22 Usukura, Takumi 13 42.5170 62.2222 43.6605 7/4/1/0 23 Sato, Kenji 12 61.9048 57.1429 55.1482 7/4/0/0 24 Tokuda, Taihei 12 60.2041 50.0000 54.6712 7/4/0/0 25 Takakura, Akihito 12 59.1270 57.1429 53.8889 6/3/0/1 26 Hashimoto, Yu 12 57.4830 55.5556 51.4406 7/4/0/0 27 Ichikawa, Kazuyuki 12 56.3946 55.5556 56.4213 7/4/0/0 28 Hiraga, Mikio 12 55.7143 58.8235 52.1563 7/4/0/0 29 Suzuki, Ichiro 12 54.0816 60.0000 53.2573 7/4/0/0 30 Kawasaki, Hidehito 12 53.0952 52.6316 54.5099 6/3/0/1 31 Mizuno, Ryousuke 12 50.9259 57.1429 48.8986 6/4/0/0 32 Ohno, Kazuhiro 12 49.4331 44.4444 51.2531 7/4/0/0 33 Komagamine, Hiroaki 12 48.3333 52.9412 50.7320 6/3/0/1 34 Nomura, Eiji 12 47.7778 64.2857 47.1510 6/4/0/0 35 Sakuma, Toshihiro 12 44.0476 58.8235 43.2663 6/3/0/1 36 Hagiwara, Noriyuki 12 43.5374 58.8235 43.8306 7/4/0/0 37 Takahira, Wataru 12 42.4490 55.5556 43.8690 7/4/0/0 38 Higashi, Takao 10 64.8148 56.4103 64.5849 6/3/1/0 39 Yuki, Ichinose 10 63.9456 54.9020 59.9844 7/3/1/0 40 Shimada, Masumi 10 59.5238 43.1373 57.6109 7/3/1/0 41 Yokosuka, Tomohiro 10 54.6667 70.0000 58.2424 5/3/1/0 42 Wada, Noriyuki 10 54.0000 66.6667 52.9448 5/3/1/0 43 Yoshino, Takeaki 10 50.7143 46.6667 54.4457 6/2/1/1 44 Iyanaga, Junya 10 48.0000 66.6667 49.7306 5/3/1/0 45 Higashi, Tetutaro 10 46.9388 49.1228 47.3927 7/3/1/0 46 Yoshioka, Hideaki 10 43.6735 50.0000 42.2556 7/3/1/0 47 Arakane, Daisuke 9 69.4444 50.0000 63.3333 6/3/0/0 48 Suzuki, Ei 9 57.4150 37.5000 60.2907 7/3/0/0 49 Koichi, Saito 9 56.3492 46.6667 54.7090 6/2/0/1 50 Sugimoto, Shigeki 9 56.0000 50.0000 52.0000 5/2/0/0 51 Fujiwara, Takashi 9 54.6667 58.3333 51.7289 5/3/0/0 52 Ogura, Shigeru 9 52.3810 41.1765 50.1587 7/3/0/0 53 Suto, Takuo 9 49.6599 52.6316 49.1388 7/3/0/0 54 Saito, Tomoya 9 49.3197 43.7500 47.5825 7/3/0/0 55 Izawa, Yusuke 9 48.8889 50.0000 48.0415 6/3/0/0 56 Kokubo, Kazuhiro 9 45.9184 41.1765 47.0640 7/3/0/0 57 Yuasa, Tatsuhiro 9 43.6508 53.8462 45.0373 6/3/0/0 58 Ohkawa, Taku 9 43.4694 50.0000 41.9676 7/3/0/0 59 Oka, Keiji 9 42.7891 37.5000 44.2138 7/3/0/0 60 Kurobane, Kyuya 7 65.3333 44.4444 63.8889 5/2/1/0 61 Handa, Takuya 6 75.0000 44.4444 76.1111 4/2/0/0 62 Kubota, Kenta 6 73.3333 38.4615 65.5556 5/2/0/0 63 Kimura, Tatsuya 6 64.5833 55.5556 59.4444 4/2/0/0 64 Hirayama, Daisuke 6 64.5833 55.5556 54.4444 4/2/0/0 65 Iritani, Kenichi 6 64.5833 43.3333 58.9015 4/2/0/0 66 Harada, Takashi 6 58.6667 36.3636 54.7980 5/2/0/0 67 Osada, Masahiro 6 56.0000 44.4444 53.1136 5/2/0/0 68 Yamazaki, Makoto 6 55.5556 41.1765 52.5611 6/1/0/1 69 Sakata, Takashi 6 55.5556 38.4615 53.6325 6/2/0/0 70 Matsuyama, Hikaru 6 54.6667 36.3636 52.7879 5/2/0/0 71 Umezawa, Hiroshi 6 54.1667 50.0000 48.3333 4/2/0/0 72 Ebisawa, Yu 6 54.1667 44.4444 54.3981 4/2/0/0 73 Seki, Fujio 6 50.0000 53.8462 47.5253 5/2/0/0 74 Kanetaka, Tatsuki 6 49.2593 35.7143 50.2765 6/2/0/0 75 Mera, Kenichi 6 48.7302 37.5000 49.8710 6/1/0/1 76 Suga, Motohiko 6 48.2993 31.2500 50.5955 7/2/0/0 77 Kuga, Toru 6 46.9388 42.1053 43.8492 7/2/0/0 78 Sakaguchi, Ryuuichi 6 43.7500 54.5455 40.9259 4/2/0/0 79 Haruki, Atsushi 6 43.7500 43.3333 42.8451 4/2/0/0 80 Ohhata, Norio 6 41.3333 40.0000 39.8601 5/2/0/0 81 Kitagawa, Norio 6 41.1905 33.3333 44.8808 6/1/0/1 82 Tokita, Masato 6 38.4354 37.5000 39.6617 7/2/0/0 83 Ueda, Takuro 6 38.4127 26.6667 42.8972 6/1/0/1 84 Yuuki, Sakurai 5 45.3333 39.3939 48.9510 5/1/2/0 85 Yoshida, Eiji 4 50.0000 37.0370 52.9293 4/1/1/0 86 Yamazaki, Hiroyuki 4 45.8333 39.3939 44.2593 4/1/1/0 87 Shimizu, Hajime 3 75.0000 50.0000 66.6667 2/1/0/0 88 Ono, Junki 3 70.3704 37.5000 62.8968 3/1/0/0 89 Matsubara, Shingo 3 66.6667 33.3333 62.9630 3/1/0/0 90 Odahara, Kei 3 62.5000 25.0000 61.1111 4/1/0/0 91 Tsuda, Jyunichi 3 58.3333 40.0000 49.4444 4/1/0/0 92 Goto, Takashi 3 58.3333 33.3333 60.1641 4/1/0/0 93 Saso, Kazuho 3 55.5556 50.0000 49.5370 3/1/0/0 94 Takemoto, Naoki 3 55.5556 42.8571 48.6111 3/1/0/0 95 Tatsuhara, Satoshi 3 55.5556 33.3333 52.3810 3/1/0/0 96 Ogawa, Yasushi 3 52.0833 25.0000 53.4722 4/1/0/0 97 Takahashi, Hirotomo 3 44.4444 31.2500 44.6429 6/1/0/0 98 Ohtsuka, Takeshi 3 42.6667 18.1818 41.9394 5/1/0/0 99 Sakaguchi, Kouichi 3 41.6667 40.0000 41.4562 4/1/0/0 100 Ikemoto, Haruki 3 40.6667 27.2727 41.1775 5/1/0/0 101 Sakano, Tetsuo 2 52.0833 26.6667 56.1785 4/0/2/0 102 Kanazawa, Takaomi 0 100.0000 33.3333 66.6667 1/0/0/0 103 Hamada, Yasuhiro 0 100.0000 0.0000 100.0000 1/0/0/0 104 Ejiri, Hideaki 0 55.5556 19.0476 49.6032 3/0/0/0 105 Ishigaki, Ryoji 0 50.0000 33.3333 40.0000 2/0/0/0 106 Takada, Ryo 0 44.4444 25.0000 38.8889 3/0/0/0 107 Nakayama, Hirotaka 0 44.4444 0.0000 46.2302 3/0/0/0 108 Hirayama, Kiichi 0 43.3333 16.6667 43.2168 5/0/0/0 109 Sato, Kazuya 0 37.0370 25.0000 41.4462 3/0/0/0