ホーム
大会予定
大会結果
大会レポート
WAV
掲示板
リンク Chiban Dragon Convention 33rd, ラウンド終了時の順位: 6 Op-Match PL-Game Op-Game マッチ 順位 名前 ポイント 勝率 勝率 勝率 P/W/D/B 1 Ino, Kentaro 18 59.7222 85.7143 57.3993 6/6/0/0 2 Mitamura, Kazuya 15 56.4815 71.4286 55.5118 6/5/0/0 3 Sato, Kazuya 15 54.5370 71.4286 54.7905 6/5/0/0 4 Inoue, Hiroki 12 69.3519 64.2857 65.4768 6/4/0/0 5 Kanazawa, Ayanobu 12 59.2593 64.2857 52.4974 6/4/0/0 6 Yazawa, Yasuhiro 12 55.5556 61.5385 55.0595 6/4/0/0 7 Sekimoto, Kento 12 42.1296 53.3333 45.8493 6/4/0/0 8 Yoshioka, Hideaki 11 50.9259 61.9048 50.6878 6/3/2/0 9 Hirayama, Daisuke 10 63.4259 47.0588 58.9511 6/3/1/0 10 Kanazawa, Takaomi 10 63.3333 58.3333 56.5253 5/3/1/0 11 NakaZawa, Kazuhiro 10 50.0000 52.0833 49.8008 6/3/1/0 12 Yamamoto, Yohei 9 70.8333 77.7778 60.5556 4/3/0/0 13 Saso, Kazuho 9 62.5000 70.0000 54.6970 4/3/0/0 14 Suga, Motohiko 9 48.1481 42.8571 49.4081 6/3/0/0 15 Yamashita, Hiroki 9 47.9167 60.0000 52.8409 4/3/0/0 16 Tokuda, Taihei 9 45.8333 43.7500 49.4322 6/3/0/0 17 Nakagawa, Makoto 9 44.4444 56.2500 45.1778 6/3/0/0 18 Saito, Koichi 8 50.0000 47.9167 48.4160 6/2/2/0 19 Kurobane, Kyuya 7 61.6667 48.4848 58.9598 4/1/1/1 20 Yoshino, Takeaki 7 55.9259 42.2222 54.6757 6/2/1/0 21 Ono, Junki 7 50.0000 57.5758 41.2500 4/2/1/0 22 Inoue, Naohiko 6 62.5000 44.4444 59.4192 4/2/0/0 23 Shibata, Toshiya 6 61.1111 44.4444 57.6190 3/1/0/1 24 Komatu, Taisuke 6 56.4815 42.8571 50.8318 6/2/0/0 25 Yoshino, Issei 6 52.6667 38.4615 52.1374 5/1/0/1 26 Sakata, Takashi 6 50.0000 50.0000 43.1187 4/2/0/0 27 Ogura, Shigeru 6 47.7778 42.2222 48.1667 5/1/0/1 28 Kawamura, Eiki 6 46.7593 41.1765 46.4815 6/2/0/0 29 Fujihira, Taro 6 43.7500 55.5556 45.2219 4/2/0/0 30 Shindo, Yoshiya 6 41.6667 43.7500 43.0375 6/2/0/0 31 Tokita, Masato 4 47.6852 35.4167 49.4589 6/1/1/0 32 Nagao, Takeshi 3 62.5000 41.6667 53.8889 4/1/0/0 33 Ishigaki, Ryoji 3 55.5556 42.8571 53.9683 3/1/0/0 34 Yamagishi, Norikazu 3 52.0833 22.2222 52.7778 4/1/0/0 35 Hirao, Masanori 3 45.8333 31.2500 46.8501 6/1/0/0 36 Fusaeda, Ryohei 3 44.4444 42.8571 47.6190 3/1/0/0 37 Sugiyama, Kenji 3 44.4444 33.3333 50.0000 3/1/0/0 38 Takei, Tomoyuki 1 50.0000 30.3030 48.1818 4/0/1/0 39 Okada, Yuki 0 55.5556 14.2857 52.3810 3/0/0/0