ホーム
大会予定
大会結果
大会レポート
WAV
掲示板
リンク Chiban Dragon Convention 34th, ラウンド終了時の順位: 7 Op-Match PL-Game Op-Game マッチ 順位 名前 ポイント 勝率 勝率 勝率 P/W/D/B 1 Takahashi, Yudai 21 60.5442 74.0741 56.5340 7/7/0/0 2 Fujihira, Taro 18 67.5737 81.2500 58.1577 7/6/0/0 3 Takuo, Suto 18 58.0952 75.0000 56.8805 7/6/0/0 4 Kentaro, Ino 16 60.8844 66.6667 56.9128 7/5/1/0 5 Takahashi, Keiji 16 57.1429 70.5882 54.4694 7/5/1/0 6 Saso, Kazuho 16 56.3265 68.5185 53.7134 7/5/1/0 7 Yoshino, Takeaki 15 69.8413 58.8235 65.4353 6/4/0/1 8 Imagawa, Yasuhiro 15 56.4626 61.1111 54.7202 7/5/0/0 9 Nakamura, Masanori 15 56.1224 62.5000 53.2111 7/5/0/0 10 Inoue, Hiroki 15 53.0612 63.1579 51.0492 7/5/0/0 11 Miyasaka, Takeshi 15 51.7687 66.6667 48.1326 7/5/0/0 12 Yamamoto, Dai 15 51.7007 64.7059 51.3430 7/5/0/0 13 Ichiro, Suzuki 13 63.9456 62.5000 59.9728 7/4/1/0 14 Murakami, Hironori 13 61.1111 51.6667 62.2719 7/4/1/0 15 Miyajima, Yoshitaka 13 52.3810 64.7059 51.6036 7/4/1/0 16 Masumi, Shimada 13 50.4535 60.7843 49.3443 7/4/1/0 17 Norikazu, Yamagishi 13 49.1497 58.8235 49.9249 7/4/1/0 18 Yoshioka, Hideaki 13 38.5488 58.3333 41.7460 7/4/1/0 19 Ogawa, Yasushi 12 61.5646 52.9412 56.5078 7/4/0/0 20 Sakata, Takashi 12 59.1837 56.2500 56.9425 7/4/0/0 21 Kimura, Tatsuya 12 58.8889 57.1429 59.1626 6/4/0/0 22 Shindo, Yoshiya 12 55.3741 52.9412 52.4695 7/4/0/0 23 Hikaru, Matsuyama 12 52.0408 58.8235 51.0577 7/4/0/0 24 Jintyou, Takayoshi 12 40.2494 53.7037 40.9682 7/3/3/0 25 Yu, Hashimoto 12 38.0952 56.2500 38.9481 7/4/0/0 26 Haruki, Ikemoto 11 61.9728 51.8519 56.7794 7/3/2/0 27 Miwa, Tatuya 11 45.4082 45.0980 46.1173 7/3/2/0 28 Tominaga, Yuya 10 49.9320 49.1228 50.5329 7/3/1/0 29 Kawasaki, Hidehito 10 48.6395 49.0196 47.6823 7/3/1/0 30 Takada, Ryo 10 46.9388 50.9804 45.7157 7/3/1/0 31 Ozaki, Naotsura 10 46.3719 48.8889 46.5118 7/3/1/0 32 Tokita, Masato 10 42.8571 49.0196 44.8459 7/3/1/0 33 Fujiwara, Takashi 9 63.8889 46.1538 58.5913 6/3/0/0 34 Endo, Yusuke 9 58.4354 41.1765 53.6016 7/3/0/0 35 Tokuda, Taihei 9 51.3605 42.8571 50.3385 7/3/0/0 36 Kanno, Yusuke 9 48.0000 50.0000 46.5385 5/3/0/0 37 Iizuka, Toshiyuki 9 47.9167 75.0000 48.1481 4/3/0/0 38 Tatsuki, Kanetaka 9 40.2494 47.0588 43.9869 7/3/0/0 39 Katsuda, Hiroshi 8 46.9388 45.0980 47.9681 7/2/2/0 40 Bando, Junichiro 7 53.3333 52.7778 49.6296 5/2/1/0 41 Sakurai, Susumu 7 49.3197 39.5833 50.3147 7/2/1/0 42 Sato, Takanori 7 43.7500 55.5556 48.6806 4/2/1/0 43 Tanaka, Ryosuke 7 43.5185 42.2222 46.8356 6/2/1/0 44 Kokubo, Kazuhiro 7 42.7778 41.0256 43.9092 6/2/1/0 45 Tsuruta, Tomoo 6 70.8333 55.5556 64.5833 4/2/0/0 46 Yamamoto, Youhei 6 70.3704 57.1429 68.2540 3/2/0/0 47 Tatsuhara, Satoshi 6 64.5833 55.5556 59.7980 4/2/0/0 48 Ryuuichi, Sakaguchi 6 62.5000 45.4545 56.6919 4/2/0/0 49 Mituhasi, Hiroshi 6 60.0000 46.1538 57.1329 5/2/0/0 50 Toda, Hirotsugu 6 58.3333 50.0000 56.9697 4/2/0/0 51 Yamashita, Hiroki 6 52.0833 55.5556 50.6283 4/2/0/0 52 Murai, Ryota 6 52.0833 50.0000 49.6970 4/2/0/0 53 Ueda, Takuro 6 50.0000 50.0000 48.3753 5/2/0/0 54 Osada, Masahiro 6 47.9167 54.5455 47.1970 4/2/0/0 55 Matueda, Kazuhiro 6 47.0068 38.8889 46.8503 7/2/0/0 56 Kawamura, Eiki 6 46.5306 31.2500 47.1522 7/2/0/0 57 Usukura, Takumi 6 41.8519 40.0000 44.5767 6/2/0/0 58 Tetutaro, Higashi 5 48.5714 31.1111 48.3532 7/1/2/0 59 Koichi, Saito 5 43.6508 33.3333 43.7908 6/0/2/1 60 Ishige, Tatsuya 4 59.2593 47.6190 60.3175 3/1/1/0 61 Toyoda, Koji 4 58.3333 37.0370 59.2493 4/1/1/0 62 Goto, Takashi 4 56.9444 37.0370 56.6303 4/1/1/0 63 Kentaro, Yamamoto 4 50.0000 43.3333 50.5556 4/1/1/0 64 Tamura, Yohei 4 48.1481 54.1667 41.9753 3/1/1/0 65 Kurobane, Kyuya 3 66.6667 50.0000 61.9048 3/1/0/0 66 Hirayama, Daisuke 3 66.6667 50.0000 56.3492 2/0/0/1 67 Hayashi, Takehiro 3 66.6667 42.8571 61.9048 3/1/0/0 68 Kazuki, Terada 3 66.6667 42.8571 56.3492 3/1/0/0 69 Arakane, Daisuke 3 66.6667 42.8571 56.3492 3/1/0/0 70 Nakagawa, Hidetoshi 3 66.6667 33.3333 65.2778 3/1/0/0 71 Hamada, Yasuhiro 3 58.3333 27.2727 56.5122 4/0/0/1 72 Sugaya, Hironobu 3 55.5556 33.3333 55.5556 3/1/0/0 73 Haruki, Atsushi 3 54.1667 28.5714 50.5556 4/1/0/0 74 Ohno, Junki 3 50.0000 60.0000 44.4444 2/1/0/0 75 Shimizu, Hajime 3 48.1481 33.3333 47.6190 3/1/0/0 76 Matsumura, Takehiko 3 45.8333 33.3333 46.0859 4/1/0/0 77 Ohno, Akihiko 3 44.4444 25.0000 47.6190 3/0/0/1 78 Ohtsuka, Kentaro 3 41.6667 29.1667 46.2698 4/1/0/0 79 Higashi, Takao 1 62.9630 19.0476 58.2011 3/0/1/0 80 Sugimoto, Shigeki 1 55.5556 22.2222 56.4153 3/0/1/0 81 Ogura, Shigeru 1 39.5833 14.8148 42.3148 4/0/1/0 82 Kobayashi, Akihito 0 75.0000 8.3333 66.6667 2/0/0/0 83 Hideaki, Ejiri 0 75.0000 0.0000 80.0000 2/0/0/0 84 Miyamoto, Hidehiko 0 50.0000 20.0000 45.0000 2/0/0/0 85 Sato, Kazuya 0 44.4444 14.2857 44.4444 3/0/0/0 86 Higashizono, Kouichi 0 43.7500 27.2727 43.2576 4/0/0/0 87 Arikawa, Yusuke 0 43.7500 0.0000 45.5688 4/0/0/0