ホーム
大会予定
大会結果
大会レポート
WAV
掲示板
リンク Chiban Dragon Convention 36th, ラウンド終了時の順位: 7 Op-Match PL-Game Op-Game マッチ 順位 名前 ポイント 勝率 勝率 勝率 P/W/D/B 1 Yokosuka, Tomohiro 21 63.5374 77.7778 58.7960 7/7/0/0 2 Yasuda, Satoshi 18 52.3810 70.5882 48.7115 7/6/0/0 3 Fujihira, Taro 16 69.4558 64.7059 63.2963 7/5/1/0 4 Sasahara, Yasufumi 16 63.1293 68.5185 58.0588 7/5/1/0 5 Ino, Kentaro 16 61.5646 75.0000 54.4360 7/5/1/0 6 Yashiro, Hitoshi 15 70.5782 58.8235 60.8217 7/5/0/0 7 Komatu, Yuuta 15 59.7279 66.6667 55.5969 7/5/0/0 8 Ohno, Kazuhiro 15 56.4626 60.0000 51.5431 7/5/0/0 9 Inoue, Hiroki 15 55.8503 61.1111 54.9237 7/5/0/0 10 Ogura, Shigeru 15 51.2245 58.8235 51.2837 7/5/0/0 11 Kawasaki, Hidehito 14 54.4218 61.4035 54.2056 7/4/2/0 12 Yuasa, Yosuke 13 46.5986 51.8519 50.2207 7/4/1/0 13 Komuro, Shu 12 65.3333 60.0000 61.4530 5/4/0/0 14 Saito, Tomoharu 12 52.9932 58.8235 51.9510 7/4/0/0 15 Yoshino, Takeaki 12 52.9932 50.0000 53.2318 7/4/0/0 16 Yamamoto, Yohei 12 51.2245 57.8947 46.7694 7/4/0/0 17 Usukura, Takumi 12 51.1224 64.7059 49.1826 7/4/0/0 18 Ozaki, Naotsura 12 51.0204 52.9412 48.3637 7/4/0/0 19 Nagata, Hikaru 12 49.1156 52.6316 47.6751 7/4/0/0 20 Miwa, Tatuya 12 47.9592 61.1111 46.7734 7/4/0/0 21 Saito, Mizuki 12 41.4966 52.9412 44.1308 7/4/0/0 22 Kiuchi, Satoru 10 60.8844 56.2500 57.3963 7/3/1/0 23 Higashi, Takao 10 40.1361 50.9804 43.0267 7/3/1/0 24 Kei Yamaguchi 9 64.5238 39.5833 61.0223 6/2/0/1 25 Ishimura, Shintaro 9 56.2500 70.0000 52.2222 4/3/0/0 26 Ichinose, Takashi 9 56.0000 50.0000 55.8120 5/3/0/0 27 Maeda, Yuto 9 55.3704 52.0833 51.3128 6/3/0/0 28 Suto, Takuo 9 54.6667 61.5385 50.5556 5/3/0/0 29 Kokubo, Kazuhiro 9 52.4150 37.5000 54.0403 7/3/0/0 30 Kimura, Junichi 9 51.0204 54.9020 49.7955 7/2/3/0 31 Matsumura, Takehiko 9 50.8844 47.0588 49.8344 7/3/0/0 32 Hirayama, Daisuke 9 46.4815 53.3333 46.7643 6/3/0/0 33 Hagiwara, Noriyuki 9 43.9456 50.0000 43.5732 7/3/0/0 34 Tachibana, Satoshi 8 48.2993 42.5926 49.7510 7/2/2/0 35 Saito, Koichi 8 43.5374 43.1373 48.5794 7/2/2/0 36 Matsubayashi, Masahiro 6 64.5833 44.4444 65.0000 4/2/0/0 37 Ogawa, Yasushi 6 57.3333 41.6667 52.9604 5/2/0/0 38 Tanaka, Ryosuke 6 56.6667 40.0000 52.5758 5/2/0/0 39 Shimada, Tomoaki 6 56.2500 50.0000 52.9545 4/2/0/0 40 Kawamuro, Yuki 6 55.7778 42.8571 51.8571 5/1/0/1 41 Fukaishi, Takahiro 6 54.6667 50.0000 49.1026 5/2/0/0 42 Morooka, Hiroyuki 6 54.1667 35.7143 56.0606 6/2/0/0 43 Mieda, Kosuke 6 52.4074 42.2222 50.7260 6/2/0/0 44 Tetutaro, Higashi 6 48.0159 33.3333 47.5576 6/1/0/1 45 Kudo, Koichi 6 46.6667 42.8571 47.4242 5/2/0/0 46 Tokuda, Taihei 6 40.0000 41.1765 42.9172 7/2/0/0 47 Yamamoto, Dai 6 38.6667 42.8571 39.5804 5/2/0/0 48 Ejiri, Hideaki 5 40.6667 41.0256 43.2828 5/1/2/0 49 Yamashita, Hiroki 3 66.6667 33.3333 60.7143 3/1/0/0 50 Kimura, Tatsuya 3 56.2500 30.0000 60.2778 4/1/0/0 51 Suzuki, Go 3 55.5556 50.0000 50.9921 3/1/0/0 52 Ishigaki, Ryoji 3 55.5556 33.3333 48.6772 3/1/0/0 53 Uemura, Taisei 3 55.5556 0.0000 53.9683 3/0/0/0 54 Osada, Masahiro 3 52.0833 36.3636 50.7576 4/1/0/0 55 Ohno, Akihiko 3 52.0833 33.3333 52.7273 4/1/0/0 56 Shibata, Keigo 3 52.0833 33.3333 51.7424 4/1/0/0 57 Kobayashi, Hiroyuki 2 48.1481 33.3333 47.2222 3/0/2/0 58 Hoshino, Yasuo 1 40.0000 19.4444 40.7576 5/0/1/0 59 Futamata, Syunji 0 100.0000 0.0000 100.0000 1/0/0/0 60 Sekiguchi, Takatoshi 0 58.3333 0.0000 62.5000 2/0/0/0 61 Ohhata, Norio 0 55.5556 33.3333 52.3810 3/0/0/0 62 Hamada, Yasuhiro 0 55.5556 14.2857 52.3810 3/0/0/0 63 Yamada, Akira 0 43.7500 11.1111 44.1667 4/0/0/0