ホーム
大会予定
大会結果
大会レポート
WAV
掲示板
リンク Chiban Dragon Convention 37th, ラウンド終了時の順位: 7 Op-Match PL-Game Op-Game マッチ 順位 名前 ポイント 勝率 勝率 勝率 P/W/D/B 1 Suto, Takuo 21 72.1088 93.3333 65.3386 7/7/0/0 2 hirata, Yugo 18 70.0680 75.0000 67.3633 7/6/0/0 3 Iritani, Kenichi 18 67.1769 75.0000 59.4890 7/6/0/0 4 Ohno, Isao 18 61.6327 81.2500 58.3013 7/6/0/0 5 Suzuki, Yuji 18 57.4830 66.6667 58.6622 7/6/0/0 6 Akiyama, Takashi 18 53.7415 85.7143 53.1132 7/6/0/0 7 Yamashita, Hiroki 16 62.5850 56.6667 58.3923 7/5/1/0 8 Yamamoto, Yohei 16 54.5918 61.1111 54.5094 7/5/1/0 9 Ikeda, Kei 15 70.1361 71.4286 66.6360 7/5/0/0 10 Taiki, Nakamura 15 58.5034 63.1579 52.2204 7/5/0/0 11 Komatu, Yuuta 15 57.8912 58.8235 57.5489 7/5/0/0 12 Kaneko, Tasuku 15 52.9932 71.4286 50.6346 7/5/0/0 13 Yamamoto, Kohei 15 52.7891 64.7059 52.4603 7/5/0/0 14 Oka, Keiji 15 51.7007 64.7059 50.4844 7/5/0/0 15 Umesaki, Naoaki 15 48.5714 61.1111 47.6175 7/5/0/0 16 Hagiwara, Noriyuki 15 44.8299 64.7059 43.3512 7/5/0/0 17 Ino, Kentaro 13 65.8503 60.7843 58.5345 7/4/1/0 18 Shimizu, Hajime 13 58.5034 56.8627 56.3084 7/4/1/0 19 Mizutani, Naoki 13 57.1429 58.8235 54.9060 7/4/1/0 20 Ogawa, Yasushi 13 49.6599 60.7843 48.4857 7/4/1/0 21 Maeda, Yuto 13 44.2177 58.8235 45.6192 7/4/1/0 22 Kato, Satoshi 12 62.2222 64.2857 58.6971 6/4/0/0 23 Kougo, Toshihide 12 62.2222 57.1429 61.6844 6/4/0/0 24 Suzuki, Seishiro 12 61.2245 47.3684 59.6061 7/4/0/0 25 Yamazaki, Makoto 12 60.9524 55.5556 59.3045 7/4/0/0 26 Kikuchi, Makoto 12 58.6111 64.2857 53.7714 6/4/0/0 27 Ishii, Tomokazu 12 57.3469 55.5556 56.1934 7/4/0/0 28 Arita, Ryuichi 12 57.1429 55.5556 51.5249 7/4/0/0 29 Yazawa, Yasuhiro 12 55.7823 52.9412 53.1979 7/4/0/0 30 Hirayama, Daisuke 12 53.0612 62.5000 52.9023 7/4/0/0 31 Nakamura, Ryuta 12 52.5170 58.8235 51.4782 7/4/0/0 32 Fukaishi, Takahiro 12 51.4286 52.6316 51.3001 7/4/0/0 33 Matsui, Hiroyuki 12 49.2517 52.9412 50.6387 7/4/0/0 34 Hashimoto, Yu 12 44.4898 58.8235 43.9911 7/4/0/0 35 Yoshino, Issei 12 42.8571 55.5556 41.6620 7/4/0/0 36 Bando, Junichiro 11 56.4966 50.9804 59.0388 7/3/2/0 37 Ogawa, Shinji 11 52.7211 55.5556 52.1464 7/3/2/0 38 Kondo, Ryo 11 38.7755 52.6316 39.9564 7/3/2/0 39 Otou, Yuki 10 61.9048 49.0196 59.3651 7/3/1/0 40 Shibata, Keigo 10 49.6599 52.9412 49.1574 7/3/1/0 41 Ishigaki, Ryoji 9 69.3333 58.3333 61.2771 5/3/0/0 42 Nishiwaki, Kazuhisa 9 68.7500 66.6667 66.2698 4/3/0/0 43 Komagamine, Hiroaki 9 61.1111 50.0000 58.8930 6/3/0/0 44 Hasegawa, Yoshimine 9 61.1111 46.1538 53.3631 6/3/0/0 45 Fujihira, Taro 9 58.0000 60.0000 59.0808 5/3/0/0 46 Kurobane, Kyuya 9 57.3333 58.3333 55.7909 5/3/0/0 47 Sato, Kazuya 9 56.4626 40.0000 54.7752 7/3/0/0 48 Kimura, Junichi 9 49.1156 41.1765 48.7466 7/3/0/0 49 Kawamura, Eiki 9 48.6395 41.1765 47.1054 7/3/0/0 50 Ogawa, Kazuki 9 48.5714 44.4444 48.7718 7/3/0/0 51 Miyahara, Ryosuke 9 48.0000 53.8462 45.6593 5/3/0/0 52 Yamagishi, Norikazu 9 45.1701 50.0000 44.0079 7/3/0/0 53 Sakuma, Toshihiro 9 44.4898 50.0000 46.0858 7/3/0/0 54 Kokubo, Kazuhiro 9 41.2245 43.7500 44.2424 7/3/0/0 55 Nakajima, Yusuke 9 40.0000 61.5385 39.6667 5/3/0/0 56 Ito, Yuichi 8 51.5646 35.5556 53.6058 7/2/2/0 57 Sasahara, Yasufumi 7 56.2500 55.5556 49.8557 4/2/1/0 58 Kubota, Kenta 7 50.8844 40.0000 51.9763 7/2/1/0 59 Otsuki, Masahiro 7 50.6667 54.5455 47.9215 5/2/1/0 60 Yasuda, Satoshi 7 46.5986 43.7500 47.3432 7/2/1/0 61 Saito, Koichi 7 44.2177 40.7407 46.2326 7/2/1/0 62 Higashi, Takao 7 43.1293 37.2549 41.5950 7/2/1/0 63 Ono, Junki 6 66.6667 57.1429 64.3519 3/2/0/0 64 Taira, Kouji 6 60.4167 44.4444 55.5556 4/2/0/0 65 Hayashi, Yuji 6 55.5556 55.5556 53.9683 3/2/0/0 66 Tachibana, Satoshi 6 54.6667 45.4545 48.3333 5/2/0/0 67 Ejiri, Hideaki 6 54.6667 38.4615 52.5311 5/2/0/0 68 Yokosuka, Tomohiro 6 54.1667 60.0000 51.6667 4/2/0/0 69 Kamimura, Kenichi 6 54.0816 38.8889 51.1946 7/2/0/0 70 Nagatsuka, Hiroshi 6 53.3333 45.4545 50.9744 5/2/0/0 71 Ono, Tsuyoshi 6 53.0000 33.3333 49.7591 5/2/0/0 72 Kato, Takehiro 6 52.0833 54.5455 46.2121 4/2/0/0 73 Tanaka, Ryosuke 6 52.0000 41.6667 53.8645 5/2/0/0 74 Ishigami, Kei 6 49.0000 41.6667 49.0598 5/2/0/0 75 Shima, Syohei 6 48.0000 40.0000 48.5714 5/2/0/0 76 Hosoyama, Takashi 6 47.9167 55.5556 46.7803 4/2/0/0 77 Tokuda, Taihei 6 46.2585 35.2941 45.5428 7/2/0/0 78 Kuzutani, Kouichi 6 44.8980 26.6667 44.0651 7/2/0/0 79 Yamamoto, Kiyotaka 6 44.4444 20.0000 45.6288 6/2/0/0 80 Tanaka, Rizumu 6 42.7778 38.4615 43.4127 6/2/0/0 81 Ichiro, Suzuki 5 49.4444 30.9524 53.3097 6/1/2/0 82 Takasaki, Yuichi 4 54.1667 48.4848 53.3333 4/1/1/0 83 Kanetaka, Tatsuki 4 45.8730 28.5714 46.6524 6/0/1/1 84 Sugimoto, Shigeki 4 41.8367 33.3333 44.8634 7/1/1/0 85 Kanno, Masashi 3 66.6667 50.0000 52.3810 3/1/0/0 86 Suzuki, Syuusei 3 66.6667 42.8571 63.4921 3/1/0/0 87 Suzuki, Go 3 66.6667 42.8571 63.4921 3/1/0/0 88 Kanazawa, Takaomi 3 66.6667 42.8571 58.2011 3/1/0/0 89 Suzuki, Ei 3 64.5833 33.3333 58.0556 4/1/0/0 90 Osada, Masahiro 3 64.5833 25.0000 61.2500 4/1/0/0 91 Tetutaro, Higashi 3 58.3333 40.0000 54.4697 4/1/0/0 92 Ishinohashi, Ryuichi 3 58.3333 33.3333 52.7778 4/1/0/0 93 Kawasaki, Hidehito 3 56.2500 30.0000 55.2525 4/1/0/0 94 Ohno, Akihiko 3 56.2500 30.0000 50.4545 4/1/0/0 95 Yamamoto, Kentaro 3 55.5556 42.8571 49.2063 3/1/0/0 96 Harada, Takashi 3 52.0833 33.3333 51.0859 4/1/0/0 97 Ichinose, Yuki 3 45.8333 33.3333 43.0556 4/1/0/0 98 Matsuyama, Yuichi 3 41.6667 22.2222 45.4365 4/1/0/0 99 Umezawa, Hiroshi 3 37.5000 28.5714 38.8889 4/1/0/0 100 Tokita, Masato 3 36.8254 20.0000 40.3799 6/0/0/1 101 Haruki, Jun 1 41.6667 30.3030 43.4343 4/0/1/0 102 Hirayama, Kiichi 1 37.5000 30.3030 42.5505 4/0/1/0 103 Okiyama, Eiji 0 75.0000 0.0000 75.0000 2/0/0/0 104 Sugiyama, Kenji 0 75.0000 0.0000 75.0000 2/0/0/0 105 Ebisawa, Yu 0 75.0000 0.0000 65.0000 2/0/0/0 106 Saito, Tomoharu 0 55.5556 0.0000 61.3095 3/0/0/0 107 Hirose, Kenji 0 50.0000 26.6667 36.6667 2/0/0/0 108 Yamazaki, Hiroyuki 0 50.0000 20.0000 50.0000 2/0/0/0 109 Sakajyou, Yasuhisa 0 50.0000 20.0000 45.0000 2/0/0/0 110 Usukura, Takumi 0 43.7500 20.0000 44.1667 4/0/0/0