ホーム
大会予定
大会結果
大会レポート
WAV
掲示板
リンク Chiban Dragon Convention 39th, ラウンド終了時の順位: 7 Op-Match PL-Game Op-Game マッチ 順位 名前 ポイント 勝率 勝率 勝率 P/W/D/B 1 Miura, Yushiro 18 64.1156 72.2222 62.1721 7/6/0/0 2 Ino, Kentaro 18 61.9048 65.0000 57.6273 7/6/0/0 3 Yoshino, Takeaki 18 59.8639 66.6667 55.6762 7/6/0/0 4 Yamashita, Hiroki 18 57.4830 72.2222 55.4891 7/6/0/0 5 Higashi, Takao 16 67.3469 59.6491 61.5193 7/5/1/0 6 Okada, Wataru 16 65.9864 75.5556 58.1855 7/5/1/0 7 Usui, Yasutaka 16 52.9252 68.5185 51.2382 7/5/1/0 8 Sugaya, Hironobu 15 65.2721 60.0000 60.5726 7/5/0/0 9 Fukaishi, Takahiro 15 58.8435 64.7059 52.9933 7/5/0/0 10 Kurihara, Shingo 15 58.6735 63.1579 54.4115 7/5/0/0 11 Iyanaga, Junya 15 55.7823 73.3333 53.2804 7/5/0/0 12 Ohno, Isao 15 54.4218 58.8235 50.7083 7/5/0/0 13 Ebisawa, Yu 15 52.8231 66.6667 52.7183 7/5/0/0 14 Hagiwara, Noriyuki 15 52.0408 62.5000 52.7058 7/5/0/0 15 Hirayama, Daisuke 15 51.7007 75.0000 47.1721 7/5/0/0 16 Nakatani, Haruki 15 51.1224 62.5000 51.5079 7/5/0/0 17 Handa, Takuya 13 59.2744 58.3333 57.8453 7/4/1/0 18 Suzuki, Seishiro 13 54.6939 57.4074 52.8945 7/4/1/0 19 Tsunozaki, Junichi 12 66.4815 61.5385 64.6795 6/4/0/0 20 Arakane, Daisuke 12 63.2653 58.8235 55.8298 7/4/0/0 21 Sakakura, Keita 12 61.1111 60.0000 60.6387 6/4/0/0 22 Ohno, Akihiko 12 61.0544 50.0000 57.5459 7/4/0/0 23 Ichinose, Takashi 12 57.4830 60.0000 54.8764 7/4/0/0 24 Kudo, Koichi 12 56.4626 55.5556 55.2450 7/4/0/0 25 Maeda, Yuto 12 55.5556 62.5000 54.4549 6/4/0/0 26 Asai, Ryusuke 12 55.1020 61.1111 52.7463 7/4/0/0 27 Iritani, Kenichi 12 52.7778 62.5000 50.7101 6/4/0/0 28 Usukura, Takumi 12 50.9259 56.2500 50.1140 6/4/0/0 29 Matsubara, Shingo 12 49.5918 58.8235 46.9643 7/4/0/0 30 Matsumura, Takehiko 12 48.7075 55.5556 48.9971 7/4/0/0 31 Osada, Masahiro 12 48.2993 61.1111 46.7277 7/4/0/0 32 Miyagi, Hikaru 12 48.2993 55.5556 46.3947 7/4/0/0 33 Takashi, Akiyama 12 47.2789 56.2500 47.0343 7/4/0/0 34 Ogura, Shigeru 12 42.4490 57.8947 42.3280 7/4/0/0 35 Mizuno, Yoshinori 10 64.7279 48.8889 61.1442 7/3/1/0 36 Sakata, Takashi 10 48.9796 46.6667 48.9052 7/3/1/0 37 Ohno, Kazuhiro 10 45.5329 44.4444 47.4502 7/3/1/0 38 Ishimura, Shintaro 9 75.0000 63.6364 64.5202 4/3/0/0 39 Taira, Hiroaki 9 62.5000 77.7778 52.9040 4/3/0/0 40 Hayashi, Yuji 9 60.4167 62.5000 59.5118 4/3/0/0 41 Tokita, Masato 9 59.8639 47.0588 55.6454 7/3/0/0 42 Ichinose, Yuki 9 58.6667 61.5385 50.7406 5/3/0/0 43 Kondo, Masafumi 9 54.6667 58.3333 52.9026 5/3/0/0 44 Onai, Syugo 9 54.2517 40.7407 52.6451 7/3/0/0 45 Tamura, Yohei 9 54.1667 53.8462 53.8533 6/3/0/0 46 Takayoshi Yoshida 9 53.7415 37.5000 54.0550 7/3/0/0 47 Kuniyoshi, Makio 9 53.6667 58.3333 50.3939 5/3/0/0 48 Mizuno, Ryousuke 9 53.4014 38.8889 53.7948 7/3/0/0 49 Kurobane, Kyuya 9 52.7778 50.0000 51.0501 6/3/0/0 50 Mochizuki, Takahito 9 51.4286 42.8571 49.1363 7/3/0/0 51 Saito, Koichi 9 51.2925 43.7500 51.0621 7/3/0/0 52 Saito, Mizuki 9 49.9320 52.9412 48.5411 7/3/0/0 53 Takahashi, Hirotomo 9 49.6599 43.7500 49.5833 7/3/0/0 54 Takada, Ryo 9 47.9592 46.6667 46.1683 7/3/0/0 55 Seki, Tomiyuki 9 44.8980 44.4444 47.0997 7/3/0/0 56 Miwa, Tatuya 9 43.5374 47.0588 43.9432 7/3/0/0 57 Takasaki, Yuichi 9 41.6667 77.7778 39.1667 4/3/0/0 58 Tachi, Hiroshi 9 39.6825 37.5000 42.2195 6/2/0/1 59 Fujiwara, Takashi 7 50.6667 48.1481 50.3761 5/2/1/0 60 Sakano, Tetsuo 6 70.8333 50.0000 62.5000 4/2/0/0 61 Fujihira, Taro 6 68.7500 54.5455 62.2727 4/2/0/0 62 Nishiwaki, Kazuhisa 6 64.5833 55.5556 58.4596 4/2/0/0 63 Hirata, Minoru 6 64.3333 41.6667 61.2828 5/2/0/0 64 Katumata, Yuma 6 54.6667 41.6667 51.5501 5/2/0/0 65 Sugimoto, Shigeki 6 54.4218 38.8889 54.4339 7/2/0/0 66 Kimura, Tatsuya 6 54.1667 50.0000 54.3687 4/2/0/0 67 Yazawa, Yasuhiro 6 54.1667 40.0000 54.6970 4/2/0/0 68 Naoto, Ogawa 6 52.3810 31.2500 52.2368 7/2/0/0 69 Shimizu, Tomokazu 6 50.0000 50.0000 48.3766 4/1/0/1 70 Kokubo, Kazuhiro 6 48.6111 30.7692 48.5551 6/2/0/0 71 Takamatu, Hiroomi 6 44.8299 28.8889 47.4868 7/2/0/0 72 Tetutaro, Higashi 6 43.1973 41.1765 43.4738 7/2/0/0 73 Tokuda, Taihei 6 41.9048 37.5000 41.8269 7/2/0/0 74 Komatsu, Satoshi 6 39.7959 38.8889 40.1328 7/2/0/0 75 Saso, Kazuho 4 59.2593 48.1481 53.1746 3/1/1/0 76 Fujita, Keisuke 4 56.2500 43.3333 52.7868 4/1/1/0 77 Taira, Kouji 3 66.6667 42.8571 56.9444 3/1/0/0 78 Suzuki, Go 3 66.6667 33.3333 59.9206 3/1/0/0 79 Iwase, Yoshikazu 3 62.5000 36.3636 55.9091 4/1/0/0 80 Yuichi, Ito 3 62.5000 33.3333 60.6503 4/1/0/0 81 Yamamoto, Kentaro 3 59.2593 28.5714 60.3175 3/1/0/0 82 Tanaka, Ryosuke 3 58.6667 20.0000 49.3240 5/1/0/0 83 Hiyama, Kenji 3 55.5556 33.3333 55.5556 3/1/0/0 84 Suzuki, Sadao 3 47.9167 40.0000 46.6667 4/1/0/0 85 Yamazaki, Makoto 3 46.0000 30.7692 47.2960 5/1/0/0 86 Ogihara, Suguru 3 44.7279 13.3333 45.8050 7/1/0/0 87 Suzuki, Ei 3 44.4444 37.5000 43.4524 3/1/0/0 88 Iwatate, Syo 3 42.8571 25.0000 42.9762 7/1/0/0 89 Higashizono, Kouichi 3 41.6667 33.3333 40.8333 4/1/0/0 90 Hamada, Yasuhiro 3 41.6667 22.2222 41.6667 4/1/0/0 91 Kidokoro, Takuya 3 37.5000 33.3333 37.5000 4/1/0/0 92 Bando, Junichiro 1 50.0000 33.3333 44.4444 2/0/1/0 93 Kazuki, Ogawa 0 75.0000 20.0000 70.0000 2/0/0/0 94 Sekiguchi, Takatoshi 0 75.0000 0.0000 75.0000 2/0/0/0 95 Oka, Keiji 0 55.5556 25.0000 56.5476 3/0/0/0 96 Ishida, Taro 0 50.0000 20.0000 50.0000 2/0/0/0 97 Ejiri, Hideaki 0 50.0000 0.0000 50.0000 2/0/0/0 98 Kaetsu, Takaaki 0 48.1481 25.0000 45.7143 3/0/0/0 99 Sakuma, Toshihiro 0 47.9167 20.0000 47.4747 4/0/0/0 100 Uemura, Taisei 0 45.3333 16.6667 46.5385 5/0/0/0