ホーム
大会予定
大会結果
大会レポート
WAV
掲示板
リンク Chiban Dragon Convention 41st, Standings after round 6 Op-Match PL-Game Op-Game Matches Rank Name Points Win% Win% Win% P/W/D/B 1 Hirose, Kenji 18 58.1481 92.3077 54.8113 6/6/0/0 2 Ohno, Isao 15 71.1111 66.6667 66.2393 5/4/0/1 3 Suzuki, Ei 15 62.2222 66.6667 58.1049 6/5/0/0 4 Sugaya, Hironobu 15 59.0741 73.3333 56.8592 6/5/0/0 5 Ino, Kentaro 15 58.3333 66.6667 53.2479 6/5/0/0 6 Arita, Ryuichi 15 48.1481 78.5714 48.1481 6/5/0/0 7 Goto, Kosuke 12 69.4444 66.6667 64.4933 6/4/0/0 8 Koyanagi, Genta 12 61.8519 66.6667 54.9883 6/4/0/0 9 Matsubara, Shingo 12 54.6296 64.2857 53.5185 6/4/0/0 10 Saito, Mizuki 12 50.0000 66.6667 48.7912 6/4/0/0 11 Nakamura, Masanori 12 49.2593 64.2857 49.3081 6/4/0/0 12 Higashi, Tetutaro 12 46.2963 59.5238 49.9966 6/4/0/0 13 Suzuki, Yusuke 12 45.5556 71.7949 44.6331 6/4/0/0 14 Yamazaki, Makoto 12 40.7407 60.0000 42.8836 6/4/0/0 15 Yamashita, Hiroki 10 61.1111 55.5556 57.6753 6/3/1/0 16 Otsuki, Masahiro 10 47.9630 52.0833 47.6440 6/3/1/0 17 Murakami, Hironori 10 41.6667 52.3810 44.0306 6/3/1/0 18 Matsubayashi, Masahiro 9 65.3333 54.5455 63.8345 5/3/0/0 19 Ohno, Akihiko 9 63.8889 50.0000 60.3424 6/3/0/0 20 Fujisato, Hiroshi 9 62.9630 53.8462 59.1412 6/3/0/0 21 Kondo, Masafumi 9 58.6667 54.5455 54.9134 5/3/0/0 22 Mori, Yuta 9 58.3333 46.6667 56.4693 6/3/0/0 23 Tanaka, Ryosuke 9 53.7037 46.1538 55.6166 6/3/0/0 24 Inoue, Shintaro 9 52.7778 46.1538 49.6032 6/3/0/0 25 Ohno, Kazuhiro 9 50.0000 50.0000 47.2381 5/2/0/1 26 Kitamura, Yuichi 9 48.3333 46.6667 49.8474 6/3/0/0 27 Takada, Ryo 8 50.0000 51.1111 49.7863 6/2/2/0 28 Kubota, Kenta 8 49.0741 44.4444 49.7537 6/2/2/0 29 Shibata, Keigo 8 44.4444 48.7179 45.0265 6/2/2/0 30 Saito, Koichi 7 54.6296 40.4762 51.5987 6/2/1/0 31 Osada, Masahiro 6 65.7407 38.4615 62.5694 6/2/0/0 32 Nakamura, Ryuta 6 60.4167 55.5556 54.0476 4/2/0/0 33 Sugimoto, Shigeki 6 54.4444 42.8571 50.5927 6/2/0/0 34 Sakuma, Toshihiro 6 53.3333 45.4545 50.9091 5/2/0/0 35 Kawamura, Eiki 6 45.3333 42.8571 46.5714 5/2/0/0 36 Akiyama, Takashi 6 43.7500 50.0000 45.8333 4/2/0/0 37 Sekiya, Takayuki 6 43.3333 35.7143 46.3419 5/1/0/1 38 Ishigaki, Ryoji 4 48.1481 48.1481 45.8333 3/1/1/0 39 Kurobane, Kyuya 3 66.6667 40.0000 66.6667 2/1/0/0 40 Tokita, Masato 3 56.2500 30.0000 56.3889 4/1/0/0 41 Kinoshita, Masashi 3 55.5556 28.5714 54.1667 3/1/0/0 42 Ito, Yuichi 3 54.1667 33.3333 55.0926 4/1/0/0 43 Sakano, Tetsuo 3 52.0833 40.0000 48.8636 4/1/0/0 44 Tokuda, Taihei 3 52.0833 30.0000 49.2593 4/1/0/0 45 Higashi, Takao 3 50.0000 50.0000 45.2778 3/1/0/0 46 Takaishi, Yuri 3 50.0000 42.8571 50.0000 2/0/0/1 47 Hamada, Yasuhiro 3 46.2963 21.4286 47.1510 6/1/0/0 48 Sera, Hiroshi 3 40.9259 31.2500 42.0635 6/1/0/0 49 Ogura, Shigeru 3 38.8889 31.2500 40.4212 6/1/0/0 50 Yoshino, Takeaki 1 45.8333 30.3030 50.3704 4/0/1/0 51 Sakata, Takashi 0 75.0000 0.0000 65.0000 2/0/0/0 52 Sento, Takeshi 0 44.4444 0.0000 49.2063 3/0/0/0 53 Ogawa, Yoshito 0 37.0370 14.2857 46.4286 3/0/0/0