ホーム
大会予定
大会結果
大会レポート
WAV
掲示板
リンク Chiban Dragon Convention 43rd, Standings after round 6 Op-Match PL-Game Op-Game Matches Rank Name Points Win% Win% Win% P/W/D/B 1 Sakata, Takashi 18 59.2593 75.0000 57.8373 6/6/0/0 2 Fujimoto, Mikio 15 64.8148 78.5714 55.9040 6/5/0/0 3 Suzuki, Seishiro 15 59.2593 71.4286 53.2560 6/5/0/0 4 Ino, Kentaro 15 52.7778 83.3333 53.9988 6/5/0/0 5 Saso, Kazuho 15 51.6667 71.4286 50.7606 6/5/0/0 6 Tamura, Yohei 13 64.2593 66.6667 59.9041 6/4/1/0 7 Ebisawa, Yu 13 55.5556 64.5833 53.0812 6/4/1/0 8 Yamagishi, Norikazu 12 71.1111 57.1429 65.3538 6/4/0/0 9 Yoshino, Takeaki 12 66.6667 71.4286 61.1772 6/4/0/0 10 Akiyama, Takashi 12 62.7778 51.2821 61.0582 6/4/0/0 11 Komatsu, Taisuke 12 57.4074 60.0000 56.4960 6/4/0/0 12 Ichinose, Yuki 12 56.0000 69.2308 54.8889 5/3/0/1 13 Suzuki, Syuusei 12 47.2222 60.0000 46.6379 6/4/0/0 14 Sadahiro, Masashi 12 47.2222 56.2500 46.8114 6/4/0/0 15 Higashi, Tetsutaro 10 39.8148 55.5556 44.8886 6/3/1/0 16 Tokuda, Taihei 9 70.0000 50.0000 64.4359 5/2/0/1 17 Matsubayashi, Masahiro 9 64.8148 47.0588 60.6151 6/3/0/0 18 Minowa, Kohei 9 57.2222 50.0000 54.8726 6/3/0/0 19 Kondo, Masafumi 9 56.6667 61.1111 51.8434 5/3/0/0 20 Fujihira, Taro 9 54.0000 58.3333 49.8096 5/3/0/0 21 Komatsu, Satoshi 9 52.7778 52.9412 50.5372 6/3/0/0 22 Yamada, Takeshi 9 52.7778 42.8571 53.2753 6/3/0/0 23 Yoshino, Issei 9 50.0000 50.0000 50.7799 6/3/0/0 24 Kawanabe, Youhei 9 48.8889 46.6667 53.0960 6/3/0/0 25 Saito, Koichi 9 46.1111 46.1538 46.2714 6/3/0/0 26 Moriyama, Masahiro 9 45.3704 50.0000 46.2673 6/3/0/0 27 Ogura, Shigeru 9 44.8148 53.8462 46.0648 6/3/0/0 28 Shimizu, Hajime 7 60.8889 50.0000 59.8846 5/2/1/0 29 Kanazawa, Takaomi 6 70.8333 44.4444 67.5000 4/2/0/0 30 Arakane, Daisuke 6 70.8333 44.4444 65.3704 4/2/0/0 31 Yamashita, Hiroki 6 50.0000 55.5556 48.5417 4/2/0/0 32 Tanaka, Shigeki 6 50.0000 38.4615 48.9374 5/1/0/1 33 Ozaki, Naotsura 6 47.7778 42.8571 47.6825 5/1/0/1 34 Kawamura, Eiki 6 47.2222 46.6667 47.2917 6/2/0/0 35 Ishiwatari, Keigo 6 47.2222 38.4615 48.2016 6/2/0/0 36 Tokita, Masato 6 47.0370 46.6667 47.6984 6/2/0/0 37 Yoshida, Takayoshi 6 44.4444 45.2381 40.8288 6/2/0/0 38 Iiduka, Yuta 6 41.6667 40.0000 43.5127 6/2/0/0 39 Hayashi, Yuji 4 55.5556 42.8571 60.1190 3/1/1/0 40 Tatsuhara, Satoshi 4 48.1481 54.1667 45.8333 3/1/1/0 41 Ohno, Akihiko 3 66.6667 42.8571 62.9630 3/1/0/0 42 Usukura, Takumi 3 66.6667 37.5000 66.6667 3/1/0/0 43 Osada, Masahiro 3 66.6667 37.5000 65.0794 3/1/0/0 44 Sera, Hiroshi 3 66.6667 37.5000 58.1349 3/1/0/0 45 Sugimoto, Shigeki 3 60.4167 30.0000 55.8333 4/1/0/0 46 Hirayama, Kiichi 3 55.5556 42.8571 55.5556 3/1/0/0 47 Harada, Takashi 3 55.5556 37.5000 58.7302 3/1/0/0 48 Harada, Yoshihito 3 41.6667 15.3846 49.2063 6/1/0/0 49 Okude, Katsuhiko 0 50.0000 0.0000 60.0000 2/0/0/0 50 Kokubo, Kazuhiro 0 44.4444 0.0000 49.2063 3/0/0/0 51 Nagatsuka, Hiroshi 0 41.6667 11.1111 40.2778 4/0/0/0 52 Yoshida, Naoki 0 37.0370 25.0000 42.0635 3/0/0/0 53 Ito, Yuichi 0 33.3333 14.2857 40.2116 3/0/0/0