ホーム
大会予定
大会結果
大会レポート
WAV
掲示板
リンク Chiban Dragon Convention 44th, Standings after round 6 Op-Match PL-Game Op-Game Matches Rank Name Points Win% Win% Win% P/W/D/B 1 Saso, Kazuho 16 58.7037 75.5556 54.4507 6/5/1/0 2 Suzuki, Seishiro 15 72.7778 71.4286 65.1111 5/4/0/1 3 Yoshino, Takeaki 15 62.0370 68.7500 60.5688 6/5/0/0 4 Kanazawa, Ayanobu 15 57.2222 78.5714 54.1567 6/5/0/0 5 Namioka, Yoshiro 15 49.0741 73.3333 50.6089 6/5/0/0 6 Watanabe, Syuhei 14 44.8148 66.6667 44.6032 6/4/2/0 7 Nasuda, Kenta 12 63.1481 53.3333 57.5791 6/4/0/0 8 Kokubo, Kazuhiro 12 62.9630 64.2857 56.7432 6/4/0/0 9 Kamimachi, Yoku 12 62.5000 60.0000 57.9304 6/4/0/0 10 Mochizuki, Takahito 12 58.0556 64.2857 54.1570 6/4/0/0 11 Nagatsuka, Hiroshi 12 55.5556 60.0000 53.8853 6/4/0/0 12 Yamano, Tatsuto 12 54.4444 57.1429 56.0808 6/4/0/0 13 Shimizu, Yujin 12 50.0000 53.3333 49.6558 6/4/0/0 14 Hiroomi, Takamatu 12 48.9815 62.5000 49.2261 6/4/0/0 15 Nakagawa, Makoto 12 48.3333 60.0000 48.4488 6/4/0/0 16 Ebisawa, Yu 10 62.0370 54.9020 56.4815 6/3/1/0 17 Tokita, Masato 10 40.7407 52.3810 45.6614 6/3/1/0 18 Fujihira, Taro 9 64.5833 70.0000 59.5833 4/3/0/0 19 Matsumura, Takehiko 9 61.6667 60.0000 58.0909 5/3/0/0 20 Iguchi, Kouhei 9 57.4074 50.0000 56.7239 6/3/0/0 21 Kimura, Tatsuya 9 56.2500 70.0000 56.3889 4/3/0/0 22 Sakata, Takashi 9 56.0185 53.8462 52.4074 6/3/0/0 23 Ichinose, Yuki 9 54.8148 50.0000 53.4126 6/3/0/0 24 Suwa, Masashi 9 53.7037 55.5556 48.9683 6/3/0/0 25 Suzuki, Syuusei 9 49.4444 46.1538 48.9550 6/3/0/0 26 Higashi, Takao 9 49.2593 53.8462 47.4741 6/3/0/0 27 Mitamura, Kazuya 9 47.2222 46.1538 48.9461 6/3/0/0 28 Yoshino, Issei 9 42.0370 50.0000 41.1111 6/3/0/0 29 Arakane, Daisuke 7 58.6667 44.4444 56.6313 5/2/1/0 30 Kinoshita, Masashi 7 55.5556 42.2222 51.9638 6/2/1/0 31 Moriya, Toshihiko 7 45.3704 46.1538 44.7237 6/2/1/0 32 Shimada, Tomoaki 6 64.5833 45.4545 58.8258 4/2/0/0 33 Miya, Kenichiro 6 58.3333 50.0000 54.0278 4/2/0/0 34 Sakano, Tetsuo 6 58.0000 45.4545 52.9487 5/2/0/0 35 Kawamura, Eiki 6 55.5556 66.6667 53.9683 3/2/0/0 36 Tanaka, Yosuke 6 52.0000 45.4545 48.8645 5/2/0/0 37 Saito, Koichi 6 50.0000 43.7500 46.4042 6/2/0/0 38 Usukura, Takumi 6 50.0000 40.0000 47.2222 4/2/0/0 39 Yamada, Takeshi 6 45.3333 41.6667 49.3640 5/2/0/0 40 Moriyama, Masahiro 6 39.8148 38.4615 42.1207 6/2/0/0 41 Suzuki, Sadao 6 38.8889 33.3333 44.6991 6/2/0/0 42 Tokuda, Taihei 6 33.3333 57.1429 38.0952 2/1/0/1 43 Kanetaka, Tatsuki 4 56.4815 30.9524 55.1587 6/1/1/0 44 Shimamura, Masaki 4 46.1111 33.3333 45.7407 6/1/1/0 45 Sugimoto, Shigeki 4 45.7778 28.2051 45.1111 5/0/1/1 46 Komatu, Taisuke 4 41.1111 35.5556 39.9444 5/0/1/1 47 Ichikawa, Osamu 4 40.0000 30.9524 42.1612 5/0/1/1 48 Tamura, Yohei 3 66.6667 50.0000 54.1667 3/1/0/0 49 Kondo, Masafumi 3 64.5833 41.6667 54.5770 4/1/0/0 50 Osada, Masahiro 3 62.9630 37.5000 58.6420 3/1/0/0 51 Akiyama, Takashi 3 62.9630 33.3333 60.7143 3/1/0/0 52 Ogura, Shigeru 3 55.5556 42.8571 53.9683 3/1/0/0 53 Tanaka, Ryosuke 3 55.5556 41.6667 48.6111 3/1/0/0 54 Ohno, Akihiko 3 44.4444 42.8571 44.4444 3/1/0/0 55 Okude, Katsuhiko 3 44.4444 37.5000 49.7354 3/1/0/0 56 Yamada, Yuki 3 44.4444 33.3333 43.0556 3/1/0/0 57 Aoki, Takahiro 1 46.4815 16.6667 48.9860 6/0/1/0 58 Sera, Hiroshi 0 59.2593 0.0000 61.1111 3/0/0/0 59 Higashi, Tetsutaro 0 44.4444 33.3333 40.2778 3/0/0/0