ホーム
大会予定
大会結果
大会レポート
WAV
掲示板
リンク Chiban Dragon Convention 45th, Standings after round 6 Op-Match PL-Game Op-Game Matches Rank Name Points Win% Win% Win% P/W/D/B 1 Katayose, Shingo 18 56.4815 85.7143 56.0763 6/6/0/0 2 Mori, Takashi 15 65.9259 83.3333 61.8356 6/5/0/0 3 Takamatu, Hiroomi 15 61.1111 73.3333 56.0142 6/5/0/0 4 Higashi, Takao 15 55.7407 66.6667 55.4449 6/5/0/0 5 Fuji, Yusuke 15 53.7037 76.9231 52.3899 6/5/0/0 6 Iritani, Kenichi 15 51.1111 71.4286 52.8571 6/5/0/0 7 Yamada, Takeshi 13 65.5556 62.2222 63.9550 6/4/1/0 8 Usukura, Takumi 13 58.3333 66.6667 54.5503 6/4/1/0 9 Tokita, Masato 12 65.0000 56.2500 61.9042 6/4/0/0 10 Hagiwara, Noriyuki 12 58.3333 58.8235 55.9259 6/4/0/0 11 Yazawa, Yasuhiro 12 57.5926 64.2857 55.4131 6/4/0/0 12 Tomita, Syuhei 12 56.6667 60.0000 52.4892 6/4/0/0 13 Moriya, Toshihiko 12 55.5556 66.6667 54.3468 6/4/0/0 14 Maruyama, Yasumasa 12 52.7778 60.0000 52.9630 6/4/0/0 15 Mochizuki, Takahito 12 52.7778 60.0000 49.5994 6/4/0/0 16 Kokubo, Kazuhiro 12 52.0370 56.2500 50.8365 6/4/0/0 17 Ogawa, Kazuki 12 48.3333 60.0000 48.4882 6/4/0/0 18 Shindo, Yuuya 12 46.6667 66.6667 46.5307 6/4/0/0 19 Ichinose, Yuki 12 45.5556 60.0000 44.2796 6/4/0/0 20 Shimamura, Masaki 10 55.7407 55.5556 51.9334 6/3/1/0 21 Matsumura, Takehiko 10 51.1111 55.5556 50.7369 6/3/1/0 22 Sakuma, Toshihiro 10 46.2963 59.5238 45.9348 6/3/1/0 23 Tanaka, Ryosuke 9 69.4444 42.8571 63.7462 6/3/0/0 24 Yamazaki, Makoto 9 67.7778 60.0000 59.7908 6/3/0/0 25 Shimizu, Yujin 9 58.3333 50.0000 55.5518 6/3/0/0 26 Tanaka, Yosuke 9 53.8889 53.8462 50.0529 6/3/0/0 27 Watanabe, Hiroyuki 9 51.1111 50.0000 49.5985 6/3/0/0 28 Hashimoto, Yu 9 50.1852 52.9412 50.1157 6/3/0/0 29 Kato, Sadayuki 9 49.4444 43.7500 49.1570 6/3/0/0 30 Tokuda, Taihei 9 48.0000 58.3333 48.7863 5/3/0/0 31 Hayashi, Takeshi 9 47.2222 57.1429 45.4654 6/3/0/0 32 Matsushita, Shintaro 9 43.3333 50.0000 45.3333 5/2/0/1 33 Kondo, Masafumi 9 41.6667 53.3333 43.9823 6/3/0/0 34 Nasuda, Kenta 9 37.2222 53.8462 38.9621 6/3/0/0 35 Watanabe, Syuhei 7 61.1111 41.0256 58.3232 6/2/1/0 36 Kawada, Chihiro 6 66.6667 46.1538 62.3333 5/2/0/0 37 Tamura, Yohei 6 58.3333 50.0000 55.9470 4/2/0/0 38 Kimura, Junichi 6 57.3333 36.3636 58.3248 5/2/0/0 39 Ebisawa, Yu 6 56.0000 40.0000 55.6827 5/2/0/0 40 Asai, Ryusuke 6 54.6667 45.4545 49.6170 5/2/0/0 41 Sekiguchi, Takatoshi 6 54.1667 55.5556 50.9091 4/2/0/0 42 Takahira, Wataru 6 52.7778 40.0000 52.2382 6/2/0/0 43 Kawamura, Eiki 6 52.7778 30.7692 53.9377 6/2/0/0 44 Suzuki, Syuusei 6 52.2222 38.4615 51.7760 6/2/0/0 45 Saito, Tomoharu 6 48.6667 46.1538 48.2973 5/2/0/0 46 Osada, Masahiro 6 48.0000 46.1538 45.8889 5/2/0/0 47 Kimura, Tatsuya 6 47.9167 50.0000 46.9318 4/2/0/0 48 Suzuki, Seishiro 6 46.1111 40.0000 48.6251 6/2/0/0 49 Yamano, Tatsuto 6 43.7037 40.0000 46.5018 6/2/0/0 50 Ohno, Akihiko 5 53.3333 36.1111 55.3574 5/1/2/0 51 Takenaka, Syunsuke 5 48.1481 35.5556 49.5961 6/1/2/0 52 Daigo, Nobuaki 5 44.4444 38.0952 44.1860 6/1/2/0 53 Aso, Kinichi 4 34.4444 35.7143 37.7636 5/0/1/1 54 Yamagishi, Norikazu 3 62.5000 40.0000 58.2071 4/1/0/0 55 Higashi, Tetsutaro 3 58.3333 22.2222 59.7222 4/1/0/0 56 Sakano, Tetsuo 3 52.0833 36.3636 48.3333 4/1/0/0 57 Moriyama, Masahiro 3 47.7778 16.6667 48.6447 5/0/0/1 58 Ogura, Shigeru 3 46.4815 21.4286 48.1481 6/1/0/0 59 Shibata, Keigo 3 45.8333 30.0000 47.4747 4/1/0/0 60 Saito, Koichi 3 41.6667 33.3333 42.5214 6/1/0/0 61 Nakamura, Ryuta 1 55.5556 19.0476 55.5556 3/0/1/0 62 Sakata, Takashi 0 75.0000 0.0000 65.0000 2/0/0/0 63 Sera, Hiroshi 0 33.3333 25.0000 37.8968 3/0/0/0 64 Sento, Takeshi 0 33.3333 0.0000 42.0635 3/0/0/0