ホーム
上へ
大会予定
大会レポート
WAV
掲示板
リンク Chiban Dragon Convention 46th, Standings after round 7 Op-Match PL-Game Op-Game Matches Rank Name Points Win% Win% Win% P/W/D/B 1 Tomoharu, Saito 19 67.7551 85.7143 61.5752 7/6/1/0 2 Katayose, Shingo 18 63.6054 70.5882 58.4217 7/6/0/0 3 Okada, Wataru 18 55.1701 68.4211 54.8498 7/6/0/0 4 Shimizu, Yujin 18 50.3401 68.4211 50.3614 7/6/0/0 5 Suzuki, Takahiro 17 59.8639 66.6667 59.7822 7/5/2/0 6 Fujihira, Taro 16 52.7891 66.6667 52.0021 7/5/1/0 7 Yasuda, Satoshi 16 51.3605 78.5714 51.2020 7/5/1/0 8 Tsurumoto, Naoya 16 48.9796 68.7500 50.6284 7/5/1/0 9 Tamura, Yohei 15 62.1769 70.5882 54.6461 7/5/0/0 10 Takamatu, Hiroomi 15 60.5442 57.1429 59.2402 7/5/0/0 11 Matsushita, Shintaro 15 59.1837 62.5000 56.7074 7/5/0/0 12 Suto, Takuo 15 57.1429 58.8235 54.8627 7/5/0/0 13 Okamoto, Masahiro 15 55.7823 64.7059 54.8802 7/5/0/0 14 Akiyama, Takashi 15 55.7823 64.7059 51.4401 7/5/0/0 15 Handa, Takuya 15 53.0612 70.5882 50.0753 7/5/0/0 16 Tada, Yutaka 15 52.7211 66.6667 51.7249 7/5/0/0 17 Shimada, Atsuki 15 47.5510 62.5000 47.5489 7/5/0/0 18 Kanno, Masashi 15 45.5782 64.7059 47.0580 7/5/0/0 19 Kokufuda, Daisuke 15 43.5374 70.5882 43.2657 7/5/0/0 20 Minowa, Kohei 13 67.3469 62.5000 63.4070 7/4/1/0 21 Endo, Yusuke 13 64.6259 60.7843 59.9239 7/4/1/0 22 Nagahiro, Masato 13 57.5510 53.7037 56.9744 7/4/1/0 23 Tsunoda, Shingo 13 57.4830 64.5833 53.3540 7/4/1/0 24 Mayuzumi, Shinichi 13 50.6803 54.9020 50.3426 7/4/1/0 25 Hirayama, Daisuke 13 46.9388 56.2500 49.0810 7/4/1/0 26 Yamagishi, Norikazu 12 58.2313 55.0000 53.9398 7/4/0/0 27 Yamabe, Tadayoshi 12 58.1633 58.8235 55.0726 7/4/0/0 28 Hayashi, Takeshi 12 55.4422 55.0000 52.2362 7/4/0/0 29 Ohno, Makoto 12 53.7415 56.2500 52.9069 7/4/0/0 30 Usukura, Takumi 12 53.1293 52.6316 50.3795 7/4/0/0 31 Harada, Yoshio 12 50.2041 56.2500 50.2578 7/4/0/0 32 Takahira, Wataru 12 49.3878 47.3684 49.3330 7/4/0/0 33 Minoru, Hirata 12 48.6395 55.5556 46.3679 7/4/0/0 34 Kato, Sadayuki 12 48.2993 55.5556 49.2792 7/4/0/0 35 Mori, Takashi 12 46.9388 60.0000 48.0484 7/4/0/0 36 Tahara, Fumiya 12 46.5306 52.9412 47.4778 7/4/0/0 37 Ebisawa, Yu 12 45.5782 64.7059 45.8958 7/4/0/0 38 Watanabe, Syuhei 12 43.5374 52.6316 46.9922 7/4/0/0 39 Matsumoto, Naoki 12 41.6667 51.8519 43.9261 6/3/0/1 40 Asai, Ryusuke 11 63.9456 48.8889 61.1094 7/3/2/0 41 Watanabe, Yuya 11 51.7007 52.3810 52.1955 7/3/2/0 42 Yoshino, Takeaki 10 64.2857 49.1228 59.7568 7/3/1/0 43 Ohhira, Tsuyoshi 10 62.5850 50.0000 59.2462 7/3/1/0 44 Sadahiro, Masashi 10 50.6803 49.0196 52.1426 7/3/1/0 45 Sato, Mitsunori 10 42.8571 49.0196 44.2806 7/3/1/0 46 Akahoshi, Jun 10 41.4966 46.2963 46.0629 7/3/1/0 47 Yuichi, Ito 9 68.0000 57.5758 57.6185 5/3/0/0 48 Tanaka, Yuya 9 67.3333 61.5385 60.8369 5/3/0/0 49 Fukushima, Yuuji 9 59.1837 47.3684 56.4843 7/3/0/0 50 Yamazaki, Makoto 9 56.8027 47.3684 53.6190 7/3/0/0 51 Hashimoto, Yu 9 55.7823 50.0000 53.5199 7/3/0/0 52 Osada, Masahiro 9 54.6296 50.0000 53.3639 6/3/0/0 53 Hiroki, Takeda 9 53.1293 43.7500 51.7475 7/3/0/0 54 Kanazawa, Takaomi 9 52.7778 46.6667 49.8710 6/3/0/0 55 Hagiwara, Noriyuki 9 52.3810 47.3684 51.3500 7/3/0/0 56 Tanaka, Yosuke 9 50.6803 44.4444 52.3592 7/3/0/0 57 Mochizuki, Takahito 9 48.9796 50.0000 48.8329 7/3/0/0 58 Sugimoto, Shigeki 9 48.2313 47.0588 46.7021 7/3/0/0 59 Ichinose, Yuki 9 47.2109 43.7500 45.7766 7/3/0/0 60 Shibata, Keigo 9 45.9184 40.0000 46.4928 7/3/0/0 61 Hasegawa, Kouichi 9 44.8980 44.4444 46.2771 7/3/0/0 62 Tomita, Syuhei 9 43.8776 44.4444 42.0202 7/3/0/0 63 Shibata, Toshiya 9 42.5926 53.3333 44.5896 6/3/0/0 64 Miyamoto, Hiroya 7 59.8639 37.2549 56.3406 7/2/1/0 65 Saito, Koichi 7 56.4626 40.7407 53.9232 7/2/1/0 66 Kokubo, Kazuhiro 7 49.6599 43.8596 51.6048 7/2/1/0 67 Shimoji, Ai 7 46.2585 44.4444 47.5308 7/2/1/0 68 Kanekiyo, Ryusuke 7 40.1361 42.5926 40.0069 7/2/1/0 69 Nakamura, Ryuta 6 75.0000 50.0000 63.6111 4/2/0/0 70 Kimura, Tatsuya 6 60.4167 40.0000 58.7662 4/2/0/0 71 Yoshinaga, Ryou 6 58.3333 45.4545 58.4091 4/2/0/0 72 Ibamoto, Masami 6 57.3333 41.6667 55.0000 5/2/0/0 73 Nasuda, Kenta 6 57.1429 38.8889 55.9615 6/1/0/1 74 Matsumura, Takehiko 6 56.4815 30.7692 54.0347 6/2/0/0 75 Yoshida, Takayoshi 6 55.5102 41.1765 54.7413 7/2/0/0 76 Negami, Hiroyuki 6 49.3333 41.6667 48.4732 5/2/0/0 77 Sakuma, Toshihiro 6 45.9184 44.4444 46.0780 7/2/0/0 78 Moriya, Toshihiko 6 44.8980 35.2941 48.2882 7/2/0/0 79 Shintaro, Ishimura 6 44.4444 57.1429 47.6190 3/2/0/0 80 Daigo, Nobuaki 6 43.8095 41.1765 44.1385 7/2/0/0 81 Takada, Ryo 4 53.3333 38.0952 51.9841 5/1/1/0 82 Tokuda, Taihei 3 66.6667 37.5000 55.1587 3/1/0/0 83 Akita, Naoto 3 62.5000 36.3636 58.8889 4/1/0/0 84 Shimada, Tomoaki 3 55.5556 33.3333 57.5397 3/1/0/0 85 Odanaka, Kouhei 3 54.1667 36.3636 50.0000 4/1/0/0 86 Takanashi, Hikaru 3 49.3333 33.3333 50.6593 5/1/0/0 87 Yamano, Tatsuto 3 49.3333 18.1818 48.8481 5/1/0/0 88 Aso, Kinichi 3 47.2222 17.9487 49.9735 6/1/0/0 89 Onai, Syugo 3 44.4444 37.5000 41.2698 3/1/0/0 90 Oka, Keiji 3 42.4603 20.0000 46.6427 6/0/0/1 91 Tsuruoka, Katsutoshi 1 44.0000 19.4444 45.0244 5/0/1/0 92 Fujiwara, Makoto 0 66.6667 25.0000 56.3492 3/0/0/0 93 Sento, Takeshi 0 66.6667 25.0000 53.1746 3/0/0/0 94 Matsubayashi, Masahiro 0 59.2593 14.2857 59.5238 3/0/0/0 95 Sera, Hiroshi 0 55.5556 14.2857 57.7381 3/0/0/0 96 Sakata, Takashi 0 55.5556 14.2857 55.3571 3/0/0/0 97 Tokita, Masato 0 55.5556 0.0000 58.9286 3/0/0/0 98 Shimizu, Hajime 0 50.0000 33.3333 45.0000 2/0/0/0 99 Kitagawa, Norio 0 50.0000 20.0000 50.0000 2/0/0/0 100 Suzuki, Yuji 0 50.0000 0.0000 50.0000 2/0/0/0 101 Yasunaka, Ryouhei 0 44.4444 0.0000 46.2302 3/0/0/0 102 Ohno, Akihiko 0 33.3333 14.2857 45.7672 3/0/0/0