ホーム
大会予定
大会結果
大会レポート
WAV
掲示板
リンク Chiban Dragon Convention 47th, Standings after round 6 Op-Match PL-Game Op-Game Matches Rank Name Points Win% Win% Win% P/W/D/B 1 Saso, Kazuho 16 59.2593 100.0000 57.4054 6/5/1/0 2 Nishiwaki, Kazuhisa 16 56.6667 76.9231 59.2593 6/5/1/0 3 Hakamada, Hiroaki 15 60.1852 71.4286 60.5985 6/5/0/0 4 Sasaki, Yuki 15 53.8889 58.8235 50.4022 6/5/0/0 5 Nasuda, Kenta 15 48.1481 73.3333 49.4468 6/5/0/0 6 Hagiwara, Noriyuki 15 48.1481 62.5000 51.9048 6/5/0/0 7 Moriya, Toshihiko 13 49.0741 68.8889 47.6455 6/4/1/0 8 Yamagishi, Norikazu 12 64.8148 64.2857 63.0159 6/4/0/0 9 Akiyama, Takashi 12 57.4074 64.2857 55.7105 6/4/0/0 10 Hayashi, Yuji 12 56.6667 60.0000 53.8010 6/4/0/0 11 Ibamoto, Masami 12 55.5556 66.6667 50.4167 6/4/0/0 12 Sadahiro, Masashi 12 54.6296 60.0000 52.5661 6/4/0/0 13 Yamano, Tatsuto 12 51.1111 64.2857 51.1111 6/4/0/0 14 Hiyama, Kenji 12 51.1111 60.0000 48.5951 6/4/0/0 15 Ozaki, Naotsura 12 48.3333 58.8235 46.4628 6/4/0/0 16 Kitahara, Katsuya 12 45.3704 60.0000 45.8796 6/4/0/0 17 Okubo, Junichi 12 40.0000 62.5000 40.1122 6/4/0/0 18 Yoshioka, Hideaki 11 52.7778 57.7778 50.6677 6/3/2/0 19 Saito, Koichi 11 50.1852 60.4167 48.9764 6/3/2/0 20 Tokita, Masato 9 64.8148 53.3333 63.0947 6/3/0/0 21 Moriyama, Masahiro 9 64.4444 53.3333 61.4350 5/2/0/1 22 Mochizuki, Takahito 9 61.1111 46.6667 58.1151 6/3/0/0 23 Sakano, Tetsuo 9 59.2593 46.6667 55.1774 6/3/0/0 24 Shimizu, Yujin 9 57.5926 46.6667 55.1743 6/3/0/0 25 Tomita, Syuhei 9 54.6296 53.3333 52.6350 6/3/0/0 26 Saito, Mizuki 9 53.8889 53.3333 48.7317 6/3/0/0 27 Kashiwazaki, Yu 9 53.8889 43.7500 52.6206 6/3/0/0 28 Ohno, Kazuhiro 9 44.4444 53.8462 44.1823 6/3/0/0 29 Akiyama, Hayato 8 46.2963 51.1111 45.6878 6/2/2/0 30 Ichikawa, Osamu 7 47.2222 45.2381 45.6812 6/2/1/0 31 Kanetaka, Tatsuki 7 43.7037 40.4762 44.6907 6/2/1/0 32 Yoshino, Takeaki 6 65.3333 38.4615 59.4139 5/2/0/0 33 Tsurumoto, Naoya 6 64.5833 50.0000 63.1944 4/2/0/0 34 Kanno, Masashi 6 62.5000 50.0000 57.9798 4/2/0/0 35 Watanabe, Syuhei 6 57.5926 40.0000 57.8241 6/2/0/0 36 Kawamura, Eiki 6 56.6667 50.0000 50.5556 5/2/0/0 37 Takada, Ryo 6 52.7778 38.4615 50.2900 6/2/0/0 38 Tsuruoka, Katsutoshi 6 52.0833 44.4444 53.6869 4/2/0/0 39 Sakata, Takashi 6 50.6667 50.0000 48.2051 5/2/0/0 40 Aso, Kinichi 6 48.0000 44.4444 43.7179 5/2/0/0 41 Tokuda, Taihei 6 47.9167 55.5556 45.0758 4/2/0/0 42 Okude, Katsuhiko 6 47.2222 55.5556 46.6667 3/1/0/1 43 Oka, Keiji 6 46.4815 40.0000 47.1065 6/2/0/0 44 Aoki, Takahiro 5 50.9259 33.3333 52.0068 6/1/2/0 45 Ohno, Akihiko 3 75.0000 50.0000 75.0000 2/1/0/0 46 Kurihara, Shingo 3 75.0000 50.0000 70.0000 2/1/0/0 47 Kimura, Tatsuya 3 66.6667 42.8571 56.3492 3/1/0/0 48 Ishigaki, Ryoji 3 66.6667 33.3333 61.9048 3/1/0/0 49 Tanaka, Ryosuke 3 62.5000 36.3636 58.2071 4/1/0/0 50 Nakamura, Ryuta 3 61.3333 38.4615 55.5311 5/1/0/0 51 Kondo, Masafumi 3 58.3333 36.3636 52.8788 4/1/0/0 52 Oi, Keiichi 3 54.4444 16.6667 53.1111 5/0/0/1 53 Kikuchi, Makoto 3 43.7037 23.0769 45.9425 6/1/0/0 54 Ohshima, Gaku 3 42.7778 23.0769 45.7998 6/1/0/0 55 Nakajima, Yusuke 3 41.6667 30.0000 44.4697 4/1/0/0 56 Ito, Masao 3 39.8148 16.6667 42.0452 6/1/0/0 57 Saito, Tomoharu 1 66.6667 26.6667 66.6667 2/0/1/0 58 Osada, Masahiro 1 66.6667 26.6667 61.1111 2/0/1/0 59 Sugimoto, Shigeki 1 62.9630 29.1667 60.3175 3/0/1/0 60 Tamura, Yohei 0 66.6667 25.0000 63.2937 3/0/0/0 61 Sera, Hiroshi 0 50.0000 0.0000 55.0000 2/0/0/0